ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์"

ลดลง 267 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_upright = 1.4
| domain = [[ยูแคริโอต]]
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[ยูนิคอนตา]]}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[โอบาซัว]]}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[โอพิสโธคอนตา]]}}
{{Taxobox_norank_entry | taxon = [[โฮโลซัว]]}}
| subdivision_ranks = [[ไฟลัม]]
| subdivision =
{{Collapse top|title=หน่วยอนุกรมวิธานหลักของสัตว์|left=yes|padding=0|border=0|border2=0|bg=clear|bg2=clear}}
* [[ฟองน้ำ|Porifera]] (ฟองน้ำ) <br />
* [[ฟองน้ำ]]
* [[Ctenophora]] (comb jellies) <br />
* อาณาจักรย่อย [[ยูเมทาซัว]]
* [[Cnidaria]]<br />
** [[ทีโนฟอรา]]
* [[Trichoplax|Placozoa]]<br />
** [[พลาโคซัว]]
* [[Bilateria]]<br />
** [[ไนดาเรีย]]
** [[Acoelomorpha]]<br />
** †[[ไทรโลโบซัว]]
** [[Orthonectida]]<br />
** [[ไบลาทีเรีย]] (ไม่ได้จัดอันดับ)
** [[Rhombozoa]]<br />
*** †''[[คิมเบอริลลา]]''
** [[Myxozoa]]<br />
*** [[เซนาซีโลมอร์ฟา]]
** Superphylum [[Deuterostome|Deuterostomia]]<br />
*** †[[โพรอาร์ทิคูลาตา]]
*** [[Chordate|Chordata]] (สัตว์มีแกนสันหลัง) <br />
*** [[เนโฟรซัว]] (ไม่ได้จัดอันดับ)
*** [[Hemichordata]] (acorn worms) <br />
**** ไฟลัมใหญ่<br>[[ดิวเทอโรสโทเมีย]]
*** [[Echinoderm]]ata<br />
**** [[โพรโทสโทเมีย]] (ไม่ได้จัดอันดับ)
*** [[Chaetognatha]] (arrow worms) <br />
***** ไฟลัมใหญ่<br>[[เอคดีโซซัว]]
** Superphylum [[Ecdysozoa]]<br />
***** ไฟลัมใหญ่<br>[[โลโฟโทรโคซัว]]
*** [[Kinorhyncha]]<br />
{{Collapse bottom}}
*** [[Loricifera]]<br />
| synonyms = * เมทาซัว
*** [[Priapulida]]<br />
* โคอาโนบลาสเทีย
*** [[Nematoda]] (roundworms) <br />
*** [[Nematomorpha]] (horsehair worms) <br />
*** [[Onychophora]] (velvet worms) <br />
*** [[Tardigrada]] ([[ทาร์ดิเกรด|Tardigrade]]) <br />
*** [[Arthropoda]] (สัตว์ขารยางค์) <br />
** Superphylum [[Platyzoa]]<br />
*** [[Platyhelminthes]] (flatworms) <br />
*** [[Gastrotricha]]<br />
*** [[Rotifera]] (rotifers) <br />
*** [[Acanthocephala]]<br />
*** [[Gnathostomulida]] (jaw worms) <br />
*** [[Micrognathozoa]]<br />
*** [[Cycliophora]]<br />
** Superphylum [[Lophotrochozoa]]<br />
*** [[Sipuncula]] (หนอนถั่ว) <br />
*** [[Nemertea]] (หนอนริบบิ้น) <br />
*** [[Phoronida]]<br />
*** [[Ectoprocta]] (สัตว์จำพวกมอส) <br />
*** [[Entoprocta]]<br />
*** [[Brachiopoda]]<br />
*** [[Mollusca]] (หอยและปลาหมึก) <br />
*** [[Annelida]] (หนอนปล้อง)
}}
 
'''สัตว์''' ({{lang-en|Animal}}) เป็นสิ่งมีชีวิต[[ยูแคริโอต]][[สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์|หลายเซลล์]]ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอาณาจักร '''Animalia''' สัตว์เกือบทั้งหมด[[เฮเทโรทรอพ|บริโภคอินทรียวัตถุ]] [[การหายใจระดับเซลล์|หายใจด้วยออกซิเจน]] สามารถ[[การเคลื่อนไหวเอง|เคลื่อนไหวได้เอง]] สามารถ[[การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ|สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้]] และเติบโตจาก[[บลาสตูลา|เซลล์ทรงกลมกลวง]]ในช่วง[[การเกิดเอ็มบริโอ]] มี[[สปีชีส์]]สัตว์[[Neontologyนวชีวินวิทยา|ที่ยังมีชีวิตอยู่]]มากกว่า 1.5 ล้านสปีชีส์ที่ได้รับการบรรยายลักษณะแล้ว ประมาณ 1 ล้านในจำนวนนี้เป็น[[แมลง]] แต่ก็มีการประมาณจำนวนสปีชีส์ของสัตว์ทั้งหมดที่ 7 ล้านสปีชีส์ สัตว์มีขนาดได้ตั้งแต่ 8.5 ล้านส่วนของเมตรไปจนถึง 33.6 เมตร (110 ฟุต) สัตว์มี[[นิเวศวิทยา|ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน]]ต่อสัตว์อื่นและสภาพแวดล้อม สามารถทำให้เกิดเป็น[[สายใยอาหาร]]ที่สลับซับซ้อนได้ อาณาจักร '''Animalia''' รวม[[มนุษย์]]ไปด้วย แต่คำว่า "สัตว์" โดยทั่วไปนั้นมักหมายถึงสัตว์อื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ การศึกษาสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์นั้นเรียกว่า[[สัตววิทยา]]
 
สปีชีส์สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนมากอยู่ในกลุ่ม[[ไบลาทีเรีย]] ซึ่งเป็นเคลดที่แผนกายของสมาชิกมี[[สมมาตรด้านข้าง]] ไบลาทีเรียประกอบด้วยสัตว์จำพวก[[โพรโทสโทเมีย]] อันประกอบด้วย[[สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง]]หลายกลุ่ม เช่น [[นีมาโทดา]] [[สัตว์ขาปล้อง]] [[มอลลัสกา]] เป็นต้น และสัตว์จำพวก[[ดิวเทอโรสโทเมีย]] อันประกอบไปด้วย[[อิคีเนอเดอร์เมอเทอ]]และ[[สัตว์มีแกนสันหลัง]]ที่รวม[[สัตว์มีกระดูกสันหลัง]]ด้วย สิ่งมีชีวิตที่จัดว่าเป็นสัตว์ยุคแรกนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกใน[[กลุ่มสิ่งมีชีวิตยุคอีดีแครัน]] (Edicaran biota) แห่ง[[พรีแคมเบรียน]]ตอนปลาย ไฟลัมของสัตว์ยุคปัจจุบันจำนวนมากมีซากดึกดำบรรพ์ระบุว่าเคยเป็นสปีชีส์น้ำมาก่อนในช่วง[[การระเบิดยุคแคมเบรียน]] เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 542 ล้านปีก่อน มีการพบกลุ่ม[[ยีน]]จำนวน 6,331 กลุ่มที่ปรากฏร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมด ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมกันของสัตว์ที่มีชีวิตอยู่[[ยุคไครโอเจเนียน|เมื่อ 650 ล้านปีก่อน]]
4,236

การแก้ไข