ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเคลื่อนไหวเอง"

เพิ่มขึ้น 4 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
[[ไฟล์:Binucleated cell overlay.tiff|300px|thumb|[[การแบ่งไซโทพลาซึม|การแบ่งเซลล์]] เซลล์ทุกเซลล์สามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเองได้ เนื่องด้วยมีความสามารถในการแบ่งออกเป็นเซลล์ลูกสองเซลล์<ref>{{cite book|last1=Clegg|first1=Chris|title=Edexcel biology for AS|date=2008|publisher=Hodder Murray|location=London|isbn=978-0-340-96623-5|page=111|edition= 6th|chapter=3.2 Cells make organisms|quote=Division of the cytoplasm, known as cytokinesis, follows telophase. During division, cell organelles such as mitochondria and chloroplasts '''become distributed''' evenly between the cells. In animal cells, division is by '''in-tucking''' of the plasma membrane at the equator of the spindle, ''''pinching'''' the cytoplasm in half (Figure 3.15). In plant cells, the Golgi apparatus forms vesicles of new cell wall materials which '''collect along the line of the equator''' of the spindle, known as the cell plate. Here, the '''vesicles coalesce''' forming the new plasma membranes and cell walls between the two cells (Figure 3.17).}}</ref>]]
'''การเคลื่อนไหวเอง''' ({{lang-en|Motility}}) เป็นความสามารถของสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยใช้พลังงานเมแทบอลิซึม<ref name="rupress">{{cite web|title=Motility|url=http://jcb.rupress.org/content/jcb/91/3/148s.full.pdf|accessdate=10 March 2018}}</ref><ref>{{cite web|title=Online Etymology Dictionary|url=http://www.etymonline.com/index.php?term=motility|quote="capacity of movement," 1827, from French motilité (1827), from Latin mot-, stem of movere "to move" (see move (v.)).}}</ref> ความสามารถนี้ตรงกันข้ามกับ[[การเคลื่อนไหว]] (Mobility) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการขยับของวัตถุหนึ่ง การเคลื่อนไหวเองได้รับ[[คติตัวกำหนดทางชีววิทยา|การเลือกโดยพันธุกรรม]]<ref>{{cite book|last1=Nüsslein-Volhard|first1=Christiane|title=Coming to life: how genes drive development|date=2006|publisher=Kales Press|location=[San Diego, CA]|isbn=978-0979845604|page=75|chapter-url=https://books.google.com/books?id=n19wkrmFJhwC&pg=PA73&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false|chapter=6 Form and Form Changes|quote=During development, '''any change in cell shape is preceded by a change in gene activity'''. It is the cell's origin and environment that determine which transcription factors are active within a cell, and, hence, which genes are turned on, and which proteins are produced.}}</ref> แต่อาจมีปัจจัยแวดล้อมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น [[กล้ามเนื้อ]]ทำให้สัตว์เคลื่อนไหวเองได้ แต่การได้รับ[[ไฮโดรเจนไซยาไนด์]] (ซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมในกรณีนี้) ส่งผลร้ายต่อ[[สรีรวิทยา|สรีระ]]ของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการแข็งทื่อ และนำไปสู่[[สภาพแข็งทื่อหลังตาย]]<ref>{{cite book|last1=Fullick|first1=Ann|title=Edexcel A2-level biology|date=2009|publisher=Pearson|location=Harlow|isbn=978-1-4082-0602-7|page=138|chapter=7.1|quote='''Cyanide is well known in murder''' mysteries - and has been used in real murders too. The poison acts on cytochrome oxidase in the electron transport chain, preventing the production of ATP. The cells of the body cannot function without their energy supply, so the '''muscles spasm and the victim cannot breathe'''.}}</ref><ref>{{cite book|last1=Fullick|first1=Ann|title=Edexcel A2-level biology|date=2009|publisher=Pearson|location=Harlow|isbn=978-1-4082-0602-7|page=67|chapter=6.1|quote=As the muscles run out of ATP, the muscle fibres become permanently contracted and lock solid. '''This produces a stiffening effect which is known as rigor mortis.'''}}</ref><ref>{{cite journal|last1=E. Cooper|first1=Chris|last2=C. Brown|first2=Guy|title=The inhibition of mitochondrial cytochrome oxidase by the gases carbon monoxide, nitric oxide, hydrogen cyanide and hydrogen sulfide: chemical mechanism and physiological significance|journal=Journal of Bioenergetics and Biomembranes|date=October 2008|volume=40|issue=5|pages=533–539|doi=10.1007/s10863-008-9166-6|pmid=18839291}}</ref> [[สัตว์]]ส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนไหวเองได้ แต่ก็มีสัตว์บางชนิดที่[[การเคลื่อนไหวของสัตว์|เคลื่อนไหวโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม]] นิยามของการเคลื่อนไหวเองรวมไปถึง[[แบคทีเรีย]] [[จุลินทรีย์]]อื่น ๆ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์บางชนิด และกลไก[[พลศาสตร์ของไหล|การไหลบางอย่างของของไหล]]ในอวัยวะและเนื้อเยื่อหลายเซลล์ [[สัตว์น้ำ]]ที่เคลื่อนไหวเองได้ส่วนมากจะเรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่า การว่ายน้ำอย่างเสรี<ref>{{cite journal|last1=Krohn|first1=Martha M.|last2=Boisdair|first2=Daniel|title=Use of a Stereo-video System to Estimate the Energy Expenditure of Free-swimming Fish|journal=Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences|date=May 1994|volume=51|issue=5|pages=1119–1127|doi=10.1139/f94-111}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Cooke|first1=Steven J.|last2=Thorstad|first2=Eva B.|last3=Hinch|first3=Scott G.|title=Activity and energetics of free-swimming fish: insights from electromyogram telemetry|journal=Fish and Fisheries|date=March 2004 |volume=5|issue=1|pages=21–52|doi=10.1111/j.1467-2960.2004.00136.x|quote=We encourage the continued development and refinement of devices for monitoring the activity and energetics of free-swimming fish}}</ref><ref>{{cite journal|last1=Carey|first1=Francis G.|last2=Lawson|first2=Kenneth D.|title=Temperature regulation in free-swimming bluefin tuna|journal=Comparative Biochemistry and Physiology A|date=February 1973|volume=44|issue=2|pages=375–392|doi=10.1016/0300-9629(73)90490-8|quote=Acoustic telemetry was used to monitor ambient water temperature and tissue temperature in free-swimming bluefin tuna (''Thunnus thynnus'' Linneaus {{sic}}, 1758) over periods ranging from a few hours to several days.}}</ref> และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่[[ปรสิต]]ที่เคลื่อนไหวเองได้จะเรียกว่า การดำรงชีวิตอย่างเสรี
 
การเคลื่อนไหวเองยังหมายถึงความสามารถของสิ่งมีชีวิตหนึ่งในการเคลื่อนอาหารไปตาม[[ทางเดินอาหาร]] มีการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้อยู่สองประเภท ได้แก่ [[Peritalsis|การหดตัวเป็นคลื่น]] และ[[Segmentation contractions|การหดตัวเป็นส่วน ๆ]]<ref>{{EMedicine|article|179937|Intestinal Motility Disorders}}</ref> การเคลื่อนไหวเองในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบในทางเดินอาหารรวมเข้ากับสารต่าง ๆ ที่หลั่งออกมาภายในทางเดิน (Segmentation) และผลักให้อาหารขยับไปตามทางเดินตั้งแต่ปากจนถึงทวารหนัก (Peritalsis)<ref>{{Cite book|title=Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function (14th ed).|author1=Wildmarier, Eric P. |author2=Raff, Hershel |author3=Strang, Kevin T. |publisher=McGraw Hill|year=2016|isbn=|location=New York, NY|pages=528|quote=|via=}}</ref>
4,153

การแก้ไข