ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าเรือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิง+เพิ่มแม่แบบที่ตั้งทางภูมิศาสตร์)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==ประวัติศาสตร์==
* วันที่ 26 ธันวาคม 2487 จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ ในท้องที่บางส่วนตำบลท่าเรือ <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=61|issue=77 ก|pages=1167-1171|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๗ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2487/A/077/1167.PDF|date=26 ธันวาคม 2487|language=}}</ref>
*วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น ในท้องที่อำเภอท่าเรือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/018/2.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [จำนวน ๕๙ แห่ง]</ref>
* วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าหลวง(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น ในสมัยนั้น) บางส่วนของตำบลท่าเรือ และ บางส่วนของตำบลจำปา และ ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น (ในสมัยนั้น) <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=80|issue=17 ง|pages=439-441|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/017/439.PDF|date=15 กุมภาพันธ์ 2506|language=}}</ref>
*วันที่ 11 เมษายน 2504 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลไก่จ้น อำเภอท่าเรือ เป็น ตำบลท่าหลวง<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/A/033/382.PDF]พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอและตำบลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๐๔</ref>
* วันที่ 21 ตุลาคม 2517 โอนพื้นที่ตำบลท่าเรือที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ (ในสมัยนั้น) ไปขึ้นกับตำบลจำปา <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=180 ง|pages=3926-3927|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/180/3926.PDF|date=29 ตุลาคม 2517|language=}}</ref>
* วันที่ 251 ธันวาคมกุมภาพันธ์ 25242506 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลยุบองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น อำเภอท่าเรือ ให้ครอบคลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าหลวง บางส่วนของตำบลท่าเรือทั้งหมด และบางส่วนของตำบลจำปา<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=9880|issue=21117 |pages=(ฉบับพิเศษ) 7439-11441|title=พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๔|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25242506/AD/211017/7439.PDF|date=2415 ธันวาคมกุมภาพันธ์ 25242506|language=}}</ref>
* วันที่ 121 กุมภาพันธ์ตุลาคม 25062517 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง ในท้องที่บางส่วนของโอนพื้นที่ตำบลท่าหลวง(เรือที่อยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น ในสมัยนั้น) บางส่วนของเทศบาลตำบลท่าเรือ และ บางส่วนของตำบลจำปา และ ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น (ในสมัยนั้น) ไปขึ้นกับตำบลจำปา<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=8091|issue=17180 ง|pages=4393926-4413927|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง การเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25062517/D/017180/4393926.PDF|date=1529 กุมภาพันธ์ตุลาคม 25062517|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าหลวง เป็น เทศบาลตำบลท่าหลวง
* วันที่ 2125 ตุลาคมธันวาคม 25172524 โอนพื้นที่ตำบลท่าเรือที่อยู่นอกเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ (ในสมัยนั้น) ไปขึ้นกับให้ครอบคลุมตำบลจำปา ท่าเรือทั้งหมด<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=9198|issue=180211 |pages=3926(ฉบับพิเศษ) 7-392711|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลในท้องที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๔|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25172524/DA/180211/39267.PDF|date=2924 ตุลาคมธันวาคม 25172524|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าหลวง เป็น เทศบาลตำบลท่าหลวง
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
3,798

การแก้ไข