ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| หัวหน้า1_ชื่อ = ชยพล ธิติศักดิ์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/271/T_0020.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ] </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = ว่างสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = พงษ์นราอนวัช เย็นยิ่งสุวรรณเดช
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมชายพงษ์นรา เมธวัฒน์ธรากุล เย็นยิ่ง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า5_ชื่อ = อนวัชไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ สุวรรณเดช
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า6_ชื่อ = <!-- ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ คือ อธิบดี รองอธิบดี ส่วนที่ปรึกษา ไม่ใช่ผู้บริหาร -->
54,146

การแก้ไข