ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Kinkku Ananas/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== นิยาม ==
นิยามของสาขาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม มักใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบมาตรฐานหรือ[[เศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก]]{{r|Simon 1987|Camerer & Loewenstein 2003}}
 
== หัวข้อการศึกษา ==
=== การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ===
 
=== การตัดสินใจแบบมีจุดอ้างอิง ===
 
=== การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเวลา ===
 
=== ความพอใจเชิงสังคม ===
 
== อ้างอิง ==
5,092

การแก้ไข