ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาร์ดดิสก์"

เว็บไซต์ขาย hard disks ไม่นับเป็นแหล่งอ้างอิงครับ
(เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
(เว็บไซต์ขาย hard disks ไม่นับเป็นแหล่งอ้างอิงครับ)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
== ประสิทธิภาพ ==
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เลือกซื้อฮาร์ดดิสก์<ref>[https://www.advice.co.th/product/hard-disk-for-pc การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์]</ref>โดยพิจารณาที่ความจุเป็นหลัก ไม่ค่อยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานมากนัก 
ทั้งๆที่ประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์มีผลต่อสมรรถนะการทำงานโดยรวมของ คอมพิวเตอร์ไม่น้อยเลย 
อย่าง ไรก็ดี สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือ การที่บางคนมีความเข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิค หรือที่เรียกว่าสเปค (specification) ของฮาร์ดดิสก์เพียงผิวเผิน 
474

การแก้ไข