ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซลิดสเตตไดรฟ์"

เปลี่ยนแปลงแหล่งอ้างอิง
(เปลี่ยนแปลงแหล่งอ้างอิง)
|-
| ราคาต่อความจุ (Cost per capacity)
| SSD ที่ใช้เซลล์ความจำแบบ NAND หรือแบบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 27 บาทต่อจิกะไบต์ ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อ <ref>{{cite web|url=https://www.jibadvice.co.th/web/index.php/product/listCategory/2/924/0/index.html solid-state-drive-ssd-|title=ราคาโซลิดสเตตไดรฟ์แบบเซลล์ความจำ NAND |accessdate=2012-12-13}}</ref>
| ราคาอยู่ที่ประมาณ 2.5 บาทต่อจิกะไบต์สำหรับฮาร์ดดิสก์ 3.5" <ref>{{cite web|url=https://www.jib.co.th/web/index.php/product/listCategory/2/1101/0/index.html |title=ราคาฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว |accessdate=2012-12-13}}</ref> และประมาณ 4 บาทต่อจิกะไบต์สำหรับฮาร์ดดิสก์ 2.5" <ref>{{cite web|url=https://www.jib.co.th/web/index.php/product/listCategory/2/921/0/index.html |title=ราคาฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว |accessdate=2012-12-13}}</ref>
|-
ผู้ใช้นิรนาม