ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| district = อำเภอธาตุพนม
| province = จังหวัดนครพนม
| zip_code = 4 8 1 1 048110
| tel_no = 0 4252 5026
| pass_buses = ดี5
| pass_boats = ดี6
| pass_rails = ดี7
| open_time = 05.00-20.00 น.
| entrance_fee = ดี8
| shouldnt_miss = พระธาตุพนม พิพิธภัณฑ์ บ่อนำพระอินทร์ หอระฆัง ฆ้องใหญ่ หอพระนอน กลองใหญ่ รัตนศาลา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
| activities = งานนมัสการพระธาตุพนม สวดมนต์ข้ามปี มอบทุนบาลี วันบุรพาจารย์รำลึก วันสัตตนาคารำลึก
| car_parks = บริเวณหน้าวัด
| local_attraction =
| website = [http://www.watthat.com www.watthat.com]
| footnote =
}}
'''วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร''' เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่ง[[แม่น้ำโขง]] [[ถนนชยางกูร]] บ้านธาตุพนม [[ตำบลธาตุพนม]] [[อำเภอธาตุพนม]] [[จังหวัดนครพนม]] มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บน[[ภูกำพร้า]] (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการ[[นมัสการ]]พระธาตุพนม
 
== ลำดับเจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม (เท่าที่มีบันทึก) ==
# เจ้าสังฆวิชาสังฆวิชชา
# เจ้ามหาปาสาทะ หรือ จุลปาสาทะ
# เจ้ามหารัตนะ
1,022

การแก้ไข