ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยทหาร
| unit_name = กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| size =
| command_structure1 = [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]] {{เทาเล็ก|(รออนุมัติ)}}{{อ้างอิง}}
| command_structure2 = ทม.ร.11/1 รอ. <br />ทม.ร.11/2 รอ. <br />ทม.ร.11/3 รอ.
| garrison = [[บางเขน]], [[กรุงเทพมหานคร]] (บก.กรม, กองพันที่ 1, กองพันที่ 2 และ กองพันที่ 3)
| old_name = กรมทหารราบที่ 2 ล้อมวัง
| nickname =กรมทหารล้อมวัง
| colors = [[น้ำเงิน]]-[[ขาว]]
| honneur =
| notable_commander = จอมพล ถนอม กิตติขจร
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
}}
'''กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF</ref> '''ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว''' (อักษรย่อ '''ร.11 ทม.รอ.''') หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า '''ราบ 11''' เป็นหน่วยทหารสืบเนื่องมาแต่โบราณ เดิมคือผู้มีหน้าที่รักษาการณ์ในวัง [[รัชกาลที่ 4]] ให้ฝึกวิชาทหารเพื่อที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และตั้งเป็นกองทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง หรือกองทหารล้อมวัง เครื่องแบบเต็มยศสีน้ำเงินก็น่าจะมาจากสีของเครื่องแบบกรมวัง, ฝ่ายรักษาวัง [[รัชกาลที่ 5]] โปรดเกล้าให้ [[รัชกาลที่ 6]] เมื่อครั้งสถาปนาเป็นสยามมกุฏราชกุมาร เป็นพันเอกพิเศษ ของกรมทหารล้อมวังนี้ ซึ่งทำให้หน่วย ร.11 รอ. มีความผูกพันกับรัชกาลที่ 6 ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงขึ้นครองราชย์ ก็ทรงรับเป็นผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งสีประจำพระองค์คือสีน้ำเงิน
 
ปัจจุบันได้โอนสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายปลอดภัยรักษาพระองค์ จึงเปลี่ยนนามหน่วยใหม่
โดยมีนามหน่วยว่า กองพันทหารราบที่ 7 นามย่อว่า "ร.พัน.7" ตั้งอยู่ที่ สะพานแดง [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็นที่ตั้งของ [[กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 1]] ในปัจจุบัน ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับ มณฑลทหารบกที่ 1 พ.ศ. 2484 กองทัพบกได้จัดตั้งกรมทหารราบที่ 2 ขึ้นใหม่ ได้แบ่งมอบกองพันทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่ 2 แต่ยังคงใช้นามหน่วยเดิม พ.ศ. 2488 กองทัพบกได้แปรสภาพ กรมทหารราบที่ 2 เป็นกรมทหารราบที่ 11 และได้แบ่งมอบให้ กองพันทหารราบที่ 7 เป็นกองพันทหารราบที่ 2 ขึ้นตรงต่อกรมทหารราบที่ 11 พ.ศ. 2492 กรมทหารราบที่ 11 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พันเอก [[ถนอม กิตติขจร]] ได้รับการสถาปนาให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2492 ดังนั้น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 จึงได้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ และใช้นามหน่วยเต็มว่า "กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์" นามย่อว่า "ร.11 พัน.2 รอ." นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 1 มิถุนายน 2495 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยจากสะพานแดงมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันเลขที่ 2 หมู่ที่ 3 [[ถนนพหลโยธิน]] แขวงอนุสาวรีย์ [[เขตบางเขน]] กรุงเทพมหานคร 10220 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับธงชัยเฉลิมพลที่ได้รับ คือ [[เหรียญรัตนาภรณ์]] ชั้นที่ 1 ซึ่งได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
 
นอกจากนี้แล้ว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ยังเป็นสถานที่ตั้งของ[[ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน]] (ศอฉ.) รวมถึงเป็นที่พักและบัญชาการของนาย[[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]] นายกรัฐมนตรี และนาย[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]] รองนายกรัฐมนตรี ในเหตุการณ์[[การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553|การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ. 2553]] อีกด้วย <ref>''ลับลวงเลือด'' โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน: กันยายน พ.ศ. 2553 ISBN 9789740206521</ref>
 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หน่วยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องด้วย[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562|พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]จึงมีการเปลี่ยนนามหน่วยอีกครั้งเป็น กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกองพันขึ้นตรงเรียกนามหน่วยว่า กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 11 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดที่กำหนดให้โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณของ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ไปเป็นของ [[หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์]] พร้อมกับ [[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์]] โดยให้มีผลนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/103/T_0001.PDF พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒]</ref>{{อ้างอิง}}
 
== การจัดกำลังหน่วย ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{geolinks-bldg|13.862808|100.589465}}
 
 
[[หมวดหมู่:หน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพบกไทย|ราบที่ 11]]