ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุมาอี้"

เพิ่มขึ้น 774 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ครอบครัว ==
*'''พ่อแม่'''
* บิดา [[สุมาหอง]] เจ้าเมือง[[โฮโล่]]
**[[:en:Sima_Fang|Sima Fang]] (149-219)
* บุตร
*'''ภรรยาและบุตรธิดา'''
** [[สุมาสู]]
**'''[[จาง ชุนหัว|จาง ซุนชุนหัว]]''' (189-247)
** [[สุมาเจียว]]
***[[สุมาสู]] (208-255) ลูกชายคนแรก
** [[ซือหม่า หลุน|สุมาหลุน]] หรือ [[ซือหม่า หลุน]] จักรพรรดิองค์ที่ 3 (ค.ศ. 301) แห่ง[[ราชวงศ์จิ้นตะวันตก]]
***[[สุมาเจียว]] (211-265) ลูกชายคนที่สอง
* หลาน
***Princess Nanyang (南陽公主) ลูกสาวคนแรก
** [[สุมาเอี๋ยน]] ลูกชายคนโตของ[[สุมาเจียว]]
****แต่งงานกับ Xun Yi (荀霬) มีลูกชายสองคน
** [[สุมาฮิว]] ลูกชายคนรองของ[[สุมาเจียว]]
***Sima Gan, Prince of Pingyuan (平原王 司馬幹; 232–311) ลูกชายคนที่หก
*ภรรยา
**Lady Fu (伏夫人)
**'''[[จาง ชุนหัว|จาง ซุนหัว]]'''
***[[:en:Sima_Liang|Sima Liang]], Prince (Wencheng) of Ru'nan (汝南文成王 司馬亮; exec. 291) ลูกชายคนที่สาม
***[[สุมาเตี้ยม]] (227-283) ลูกชายคนที่สี่
***Sima Jing, Marquis of Qinghui (清惠侯 司馬京; 230–253) ลูกชายคนที่ห้า
***Sima Jun, Prince (Wu) of Fufeng (扶風武王 司馬駿; 232–286) ลูกชายคนที่เจ็ด
**Lady Zhang (張夫人)
***Sima Rong, Prince (Xiao) of Liang (梁孝王 司馬肜; d. 302) ลูกชายคนที่แปด
**Lady Bai (柏夫人)
***[[ซือหม่า หลุน|สุมาหลุน]] (?-301) ลูกชายคนที่เก้า
**ไม่ทราบ
***Princess Gaolu (高陸公主) ลูกสาวคนที่สอง
****แต่งงานกับ[[เตาอี้]]
 
== อ้างอิง ==
* Fang Xuanling, ''Book of Jin'' vol. 1.
* Yu Huan, ''Weilüe''.
34

การแก้ไข