ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมัน"

|-
| 3
| [[สุลต่านมูรัดที่ 1|มูราดที่ 1]]<br /><small>''SULTAN-İ AZAM (the Most Exalted Sultanสุลต่านผู้สูงส่งที่สุด)''</small><br /><small>''HÜDAVENDİGÂR'' </small><br /><small>''(ผู้เป็นที่รักยิ่งจากพระเจ้า)'' </small><br /><small> ''ŞEHÎD (ผู้พลีชีพ)'' </small><ref>{{cite book |last1=Lambton |first1=Ann |author-link1=Ann Lambton |last2=Lewis |first2=Bernard |author-link2=Bernard Lewis |title=The Cambridge History of Islam: The Indian sub-continent, South-East Asia, Africa and the Muslim west |volume=2 |url=https://books.google.com/books?id=4AuJvd2Tyt8C |page=320 |publisher=Cambridge University Press |year=1995 |isbn=9780521223102|access-date=14 March 2015}}</ref>{{ref label|Caliphate|b|2}}
| [[ไฟล์:Murat Hüdavendigar.jpg|100px]]
| 1362
| —
| align="left" |
*ได้รับการควบคุมทางด้านตะวันออกของดินแดน อนาโตเลีย ในฐานะสุลต่านร่วม หลังจากความพ่ายแพ้ [[Battle of Ankara|ยุทธการที่อังการา]]ใน 20 กรกฎาคม 1402.
*Acquired the control of the eastern part of the Anatolian territory as the Co-Sultan just after the defeat of the [[Battle of Ankara]] on 20 July 1402.
*แพ้ [[อีซา เซเลบี]] ในยุทธการ ณ [[อูลูบัต]] ใน 1405.
*ทรงเป็นผู้ปกครองภูมิภาคอนาโตเลียแห่ง[[Ottoman Empire|จักรวรรดิออตโตมัน]]แต่เพียงผู้เดียว หลังอีซาสิ้นพระชนม์ใน 1406.
| align="left" |
*รัชกาลที่ 2;
*Forced to return to the throne following a ถูกบังคับให้กลับมาทรงราชย์เพื่อปราปรามกบฏ[[Janissary|จานิสซารี]] insurgence;<ref>[[#Kaf96Kaf96|Kafadar 1996]], p. xix</ref>
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ
|-
| [[ไฟล์:Tughra of Bayezid II.JPG|80px|Tughra of Bayezid II]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 2 [[Gülbahar Hatun (wife of Mehmed II)|กึลบาฮาร์ ฮาตุน]].<ref name=lm/>
*สละราชสมบัติ
*สวรรคตใกล้[[Didymoteicho|ไดดีโมเตโค]] ใน 26 พฤษภาคม 1512.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF7AA0FE099CA14481 | title = Sultan II. Bayezid Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 9
| [[ไฟล์:Tughra of Selim I.JPG|80px|Tughra of Selim I]]
| align="left" |
*โอรสบาเยซิดที่ 2 กับ [[Gülbahar Hatun (wife of Bayezid II)|กึลบาฮาร์ ฮาตุน]].
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF12460496EB6D6255 | title = Yavuz Sultan Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| align="left" |
*โอรสสุไลยมานที่ 1 กับ [[Roxelana|เฮอเรม สุลต่าน]]
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF13A7BCEBE7AACE8E | title = Sultan II. Selim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 12
| align="left" |
*โอรสมูรัดที่ 3 กับ [[Safiye Sultan|ซาฟีเย สุลต่าน]]
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ;<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF64C4AADAD7425476 | title = Sultan III. Mehmed Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 14
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 3 กับ [[ฮันดัน สุลต่าน]];
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ.<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF592DC0A84F0F0B22 | title = Sultan I. Ahmed | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 15
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 3 กับ [[ฮาลิเม สุลต่าน]];
*ถูกถอดจากราชสมบัติจากการเสียจริตให้พระภาคิไนย[[ออสมันที่ 2]].<ref name="Mustafa I">{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF712003DA70BD0AB5 | title = Sultan I. Mustafa | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 16
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[มาห์ฟิรุซ ฮาตุน]];
*Deposed in a ถูกถอดในการจลาจลของ[[Janissary|จานิสซารี]] riot on ใน19&nbsp;Mayพฤษภาคม&nbsp;1622;
*ถูกปลงพระชนม์ 20&nbsp;พฤษภาคม&nbsp;1622 โดย [[Grand Vizier|แกรนด์วิเชียร์]] คารา ดาวุด ปาชา<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FFC7D510DFD423D9CA | title = Sultan II. Osman Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| (15)
*รัชกาลที่ 2;
*กลับมาทรงราชย์หลัง [[Osman II|ออสมันที่ 2]] ถูกปลงพระชนม์
*ถูกถอดเนื่องจากเสียพระจริต ทรงถูกคุมพระองค์จนกระทั่งสวรรคตที่[[Istanbul|อิสตันบุล]] 20 มกราคม 1639<ref name="Mustafa I"/>
*Deposed due to his poor mental health and confined until his death in [[Istanbul]] on 20 January 1639<ref name="Mustafa I"/>
|-
| 17
|-
| 18
| [[Ibrahim of the Ottoman Empire|อิบราฮิม]]<br /><small>''DELİ (The Madผู้วิปลาส)'' <br /> ''ผู้พิชิต[[ครีต]]''<br /> ''ŞEHÎD'' </small>
| [[ไฟล์:Ibrahim I.jpg|100px]]
| 9 กุมภาพันธ์ 1640
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[โคเซม สุลต่าน]];
*ถูกถอดใน 8 สิงหาคม 1648 ในการยึดอำนาจโดย [[Sheikh ul-Islam|ชีค อุล-อิสลาม]];
*Strangled in ถูกรัดพระศอจนสวรรคตที่[[Istanbul|อิสตันบุล]] onใน 18 Augustสิงหาคม 1648<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3765F020A27124F817A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3765F020A27124F8 | title = Sultan İbrahimİbrahim Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref> at the behest of the ตามคำสั่ง[[Grand Vizier|แกรนด์วิเชียร์]] [[Mawlawi Order|Mevlevîเมฟเลวี]] Mehmedเมห์เหม็ด Paşaปาชา ''(Sofu Mehmed Pasha)''.
|-
| 19
|-
| 25
| [[Osman III|ออสมานที่ 3]]<br /><small>''SOFU (The Devoutผู้มีความศรัทธา)''</small>
| [[ไฟล์:OsmanIII.jpg|100px]]
| 13 ธันวาคม 1754
| [[ไฟล์:Tughra of Mahmud II.JPG|80px|Tughra of Mahmud II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Nakşidil Sultan|นักซิดิล สุลต่าน]] (adoptive mother of Mahmud IIพระชนนีบุญธรรม);
*ยกเลิก [[Janissaries|จานิสซารี]] สืบเนื่องมาจาก [[The Auspicious Incident|เหตุการณ์มหามงคล]] ใน 1826;
*ทรงราชย์ตลอดพระชนม์ชีพ<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF3E25556277459A0C | title = Sultan II. Mahmud Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
*มีพระราชานุญาตอย่างไม่เต็มพระทัยให้ตั้ง[[First Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยปฐมรัฐธรรมนูญ]] ใน 23&nbsp;พฤศจิกายน&nbsp;1876 และทรงระงับใน 13&nbsp;กุมภาพันธ์&nbsp;1878;
*ถูกบีบให้ฟื้นฟู[[Second Constitutional Era (Ottoman Empire)|สมัยรัฐธรรมนูญที่ 2]] ใน 3&nbsp;กรกฎาคม&nbsp;1908
*ถูกถอดใน [[31 March Incident|เหตุการณ์ 31&nbsp;มีนาคม ''(ใน 13&nbsp;เมษายน&nbsp;1909)'']]
*ถูกคุมพระองค์ใน[[Beylerbeyi Palace|พระราชวังเบย์เลอร์เบยี]] จนสวรรคต ณ 10&nbsp;กุมภาพันธ์&nbsp;1918<ref>{{cite web | url = http://www.kultur.gov.tr/EN/Genel/BelgeGoster.aspx?17A16AE30572D313A79D6F5E6C1B43FF47B708868ACC0564 | title = Sultan II. Abdülhamid Han | accessdate = 2009-02-06 | publisher = Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism}}</ref>
|-
| 35
| [[Mehmedสุลต่านเมห์เหม็ดที่ V5|เมห์เหม็ดที่ 5]]<br /><small>''REŞÂD (Rashād)''
(''ผู้ตามทางที่แท้จริง'')</small>
| [[ไฟล์:Portrait of Sultan Mehmed V.jpg|137x137px]]
676

การแก้ไข