ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีบางซ่อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สถานีบางซ่อน''' เป็นสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ ในเส้นทาง[[รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม]] ของ[[การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย]] และ[[รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน]] ของ[[การรถไฟแห่งประเทศไทย]] โดยสถานีบางซ่อนของทั้งสองเส้นทาง ตั้งอยู่ใน[[เขตบางซื่อ]] [[กรุงเทพมหานคร]] เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเชื่อม โดยสถานีของสายฉลองรัชธรรมตั้งอยู่บน[[ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี]] ส่วนสถานีของสายสีแดงอ่อน ตั้งอยู่ในทิศทิศทางขนานกับ[[ทางรถไฟสายใต้]] บริเวณที่หยุดรถไฟบางซ่อน
 
== สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ==
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''U2<br />ชั้นขายบัตรโดยสาร<br />'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นขายบัตรโดยสาร
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ทางออก , ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า, ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อ[[ {{BTS Lines|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน|รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน]]}}
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''G<br />ระดับถนน<br />'''
10,311

การแก้ไข