ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามสุลต่านแห่งออตโตมัน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| 1
| [[สุลต่านออสมันที่ 1|ออสมันที่ 1]]<br />''<small>ĠĀZĪ (ขุนศึก)</small>''<br />
| [[Fileไฟล์:Osman Gazi2Gazi2.jpg|100px100px]]
| ราว. 1299
| ราว. 1326 <ref>{{cite book |last1=Finkel |first1=Caroline |title=Osman's dream : the history of the ottoman empire. |date=2007 |publisher=Basic Books |isbn=9780465008506 |page=555}}</ref>
| 2
| [[สุลต่านออร์ฮานที่ 1|ออร์ฮานที่ 1]]<br /><small>''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[Fileไฟล์:Orhan Gazi.jpg|100px100px]]
| c. 1326 <ref>{{cite book |last1=Finkel |first1=Caroline |title=Osman's dream : the history of the ottoman empire. |date=2007 |publisher=Basic Books |isbn=9780465008506 |page=555}}</ref>
| 1362
| [[Fileไฟล์:Tughra of Orhan.JPG|80px80px|Tughra of Orhan]]
| align="left" |
*โอรสออสมันที่ 1 กับ [[Malhun Hatun|มัลฮัน ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| 3
| [[สุลต่านมูรัดที่ 1|มูราดที่ 1]]<br /><small>''SULTAN-İ AZAM (the Most Exalted Sultan)''</small><br /><small>''HÜDAVENDİGÂR'' </small><br /><small>''(ผู้เป็นที่รักยิ่งจากพระเจ้า)'' </small><br /><small> ''ŞEHÎD (มรณสักขี)'' </small><ref>{{cite book |last1=Lambton |first1=Ann |author-link1=Ann Lambton |last2=Lewis |first2=Bernard |author-link2=Bernard Lewis |title=The Cambridge History of Islam: The Indian sub-continent, South-East Asia, Africa and the Muslim west |volume=2 |url=https://books.google.com/books?id=4AuJvd2Tyt8C |page=320 |publisher=Cambridge University Press |year=1995 |isbn=9780521223102|access-date=14 March 2015}}</ref>{{ref label|Caliphate|b|2}}
| [[Fileไฟล์:Murat HüdavendigarHüdavendigar.jpg|100px100px]]
| 1362
| [[Battle of Kosovo|15 มิถุนายน 1389]]
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad I.svg|80px80px|Tughra of Murad I]]
| align="left" |
*โอรสออร์ฮานกับ[[นิลูเฟอร์ ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| 4
| [[สุลต่านบาเยซิดที่ 1|บาเยซิดที่ 1]]<br /><small>''SULTAN-İ RÛM (สุลต่านแห่งจักรวรรดิโรมัน)''</small><br /><small>''YILDIRIM (ผู้ส่องแสง)''</small>
| [[Fileไฟล์:YıldırımYıldırım I. Bayezit.JPG|100px100px]]
| [[Battle of Kosovo|15 มิถุนายน 1389]]
| [[Battle of Ankara|20 กรกฎาคม 1402]]
| [[Fileไฟล์:Tughra of Bayezid I.JPG|80px80px|Tughra of Bayezid I]]
| align="left" |
*โอรสมูรัดที่ 1 กับ[[Gülçiçek Hatun|กึลซิเซค ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| —
| [[İsa Çelebi|อิซา เซเลบี]]<br /><small>''สุลต่านร่วม[[อนาโตเลีย]]''</small>
| [[Fileไฟล์:İsaİsa ÇelebiÇelebi.jpg|80px80px]]
| 1403–1405 <br /><small>''(สุลต่านแห่งอนาโตเลียตะวันตก)''</small>
| 1406
| —
| [[Süleyman Çelebi|<small>อีเมียร์ ''(อาเมียร์)''</small><br />สุไลยมาน เซเลบี]]<br /><small>''ปฐมสุลต่านแห่ง[[รูเมเลีย]]''</small>
| [[Fileไฟล์:Arolsen Klebeband 01 449 4.jpg|80px80px]]
| [[Battle of Ankara|20 กรกฎาคม 1402]]
| 17 กุมภาพันธ์ 1411<ref>Nicholae Jorga: ''Geschishte des Osmanichen'' (Trans :Nilüfer Epçeli) Vol 1 Yeditepe yayınları, İstanbul,2009,{{ISBN|975-6480 17 3}} p 314</ref>
| —
| [[มูซา เซเลบี]]<br /><small>''สุลต่าน[[รูเมเลีย]]ที่ 2''</small>
| [[Fileไฟล์:Musa ÇelebiÇelebi.jpg|80px80px]]
| 18 กุมภาพันธ์ 1411
| 5 กรกฎาคม 1413<ref>Joseph von Hammer: ''Osmanlı Tarihi cilt I'' (condensation: Abdülkadir Karahan), Milliyet yayınları, İstanbul. p 58-60.</ref>
| —
| [[สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1|เมห์เหม็ด เซเลบี]]<br /><small>''สุลต่าน[[อนาโตเลีย]]''</small>
| [[Fileไฟล์:ÇelebiÇelebi Mehmet.jpg|80px80px|]]
| 1403–1406 <br /><small>''(สุลต่านแห่งดินแดนอนาโตเลียตะวันออก)’’</small><br /><br />1406–1413<br /><small>''(สุลต่าน [[อนาโตเลีย]])''</small>
| [[Battle of Çamurlu|5 July 1413]]
| 5
| [[สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 1|เมห์เหม็ดที่ 1]]<br /><small>''ÇELEBİ (ผู้อ่อนโยน)''</small><br /><small>''KİRİŞÇİ (lit. The Bowstring Maker for his support)''</small>
| [[Fileไฟล์:ÇelebiÇelebi Mehmet.jpg|100px100px]]
| [[Battle of Çamurlu|5 กรกฎาคม 1413]]
| 26 มีนาคม 1421
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed I.JPG|80px80px|Tughra of Mehmed I]]
| align="left" |
*โอรสบาเยซิดที่ 1 และ[[Devlet Hatun|เดฟเลต ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| 6
| [[สุลต่านมูรัดที่ 2|มูรัดที่ 2]]<br /><small>''KOCA (The Great)''</small><br />
| [[Fileไฟล์:II. Murat.jpg|100px100px]]
| 25 มิถุนายน 1421
| 1444
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad II.JPG|80px80px|Tughra of Murad II]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 1 กับ [[Emine Hatun|เอมิเน ฮาตุน]];<ref name=lm/>
| 7
| [[Mehmed the Conqueror|เมห์เหม็ดที่ 2]]<br /><small>''FĀTİḤ (ผู้ชนะ)''</small><br/><small>{{Nastaliq|فاتح}}</small>
| [[Fileไฟล์:Gentile Bellini 003.jpg|100px100px]]
| 1444
| 1446
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed II.JPG|80px80px|Tughra of Mehmed II]]
| align="left" |
*โอรสมูรัดที่ 2 กับ [[Hüma Hatun|ฮูมา ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| (6)
| [[สุลต่านมูรัดที่ 2|มูรัดที่ 2]]<br /><small>''KOCA (The Great)''</small>
| [[Fileไฟล์:II. Murat.jpg|100px100px]]
| 1446
| 3 กุมภาพันธ์ 1451
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad II.JPG|80px80px|Tughra of Murad II]]
| align="left" |
*รัชกาลที่ 2;
| (7)
| [[Mehmed II|เมห์เหม็ดที่ 2]]<br /><small>''KAYSER-İ RÛM ([[Caesar (title)#Ottoman Empire|ซีซาร์แห่งโรมัน]])''</small><br /><small>''FĀTİḤ (ผู้พิชิต)''</small><br/><small>{{Nastaliq|فاتح}}</small>
| [[Fileไฟล์:Gentile Bellini 003.jpg|100px100px]]
| 3 กุมภาพันธ์ 1451
| 3 พฤษภาคม 1481
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed II.JPG|80px80px|Tughra of Mehmed II]]
| align="left" |
*รัชกาลที่ 2;
| 8
| [[Bayezid II|บาเยซิดที่ 2]]<br /><small>''VELÎ (นักบุญ)''</small>
| [[Fileไฟล์:Sultan II. Bayezit.JPG|100px100px]]
| 19 พฤษภาคม 1481
| 25 เมษายน 1512
| [[Fileไฟล์:Tughra of Bayezid II.JPG|80px80px|Tughra of Bayezid II]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 2 [[Gülbahar Hatun (wife of Mehmed II)|กึลบาฮาร์ ฮาตุน]].<ref name=lm/>
| 9
| [[สุลต่านเซลิมที่ 1|เซลิมที่ 1]]<br /><small>''YAVUZ (ผู้แข็งแกร่ง)''<br />''Hadim'ul Haramain'ish-Sharifain<br />(ผู้รับใช้แห่งเมกกะและเมดีนะ)''</small>
| [[Fileไฟล์:Yavuz_Sultan_I._Selim_Han.jpg|100px100px]]
| 25 เมษายน 1512
| 21 กันยายน 1520
| [[Fileไฟล์:Tughra of Selim I.JPG|80px80px|Tughra of Selim I]]
| align="left" |
*โอรสบาเยซิดที่ 2 กับ [[Gülbahar Hatun (wife of Bayezid II)||กึลบาฮาร์ ฮาตุน]].
or
''KANÛNÎ (ผู้พระราชทานกฎหมาย)''</small><br/><small>{{Nastaliq|قانونى}}</small>
| [[Fileไฟล์:EmperorSuleiman.jpg|100px100px]]
| 30 กันยายน 1520
| 6 หรือ 7 กันยายน 1566
| [[Fileไฟล์:Tughra of Suleiman I the Magnificent.svg|80px80px|Tughra of Suleiman I]]
| align="left" |
*โอรสเซลิมที่ 1 กับ[[Hafsa Sultan (wife of Selim I)|ฮัฟซา สุลต่าน]];
| [[สุลต่านเซลิมที่ 2|เซลิมที่ 2]]<br /><small>''SARI (บลอนด์)''</small>
<small>''MEST (ขี้เมา)''</small>
| [[Fileไฟล์:II. Selim Han.jpg|100px100px]]
| 29 กันยายน 1566
| 21 ธันวาคม 1574
| [[Fileไฟล์:Tughra of Selim II.JPG|80px80px|Tughra of Selim II]]
| align="left" |
*โอรสสุไลยมานที่ 1 กับ [[Roxelana|เฮอเรม สุลต่าน]];
| 12
| [[Murad III|มูรัดที่ 3]]
| [[Fileไฟล์:III. Murat Han.jpg|100px100px]]
| 22 ธันวาคม 1574
| 16 มกราคม 1595
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad III.JPG|80px80px|Tughra of Murad III]]
| align="left" |
*โอรสเซลิมที่ 2 กับ [[Nurbanu Sultan|นูร์บานู สุลต่าน]];
| 13
| [[Mehmed III|เมห์เหม็ดที่ 3]]<br /><small>''ADLÎ (ผู้เที่ยงธรรม)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mehmed III.jpg|100px100px]]
| 27 มกราคม 1595
| 20 หรือ 21 ธันวาคม 1603
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed III.JPG|80px80px|Tughra of Mehmed III]]
| align="left" |
*Son of Murad III and [[Safiye Sultan]];
| 14
| [[Ahmed I|อะเหม็ดที่ 1]]<br /><small>''BAḪTī (ผู้โชคดี)''</small>
| [[Fileไฟล์:Sultan I. Ahmet.jpg|100px100px]]
| 21 ธันวาคม 1603
| 22 พฤศจิกายน 1617
| [[Fileไฟล์:Tughra of Ahmed I.JPG|80px80px|Tughra of Ahmed I]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 3 กับ [[ฮันดัน สุลต่าน]];
| 15
| [[Mustafa I|มุสตาฟาที่ 1]]<br /><small>''DELİ (ผู้วิปลาส)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mustafa 1.jpg|100px100px]]
| 22 พฤศจิกายน 1617
| 26 กุมภาพันธ์ 1618
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mustafa I.JPG|80px80px|Tughra of Mustafa I]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 3 กับ [[ฮาลิเม สุลต่าน]];
| 16
| [[Osman II|ออสมานที่ 2]]<br /><small>''GENÇ (ผู้เยาว์)''<br /> ''ŞEHÎD (มรณสักขี)'' </small><br/><small>{{Nastaliq|شهيد}}</small>
| [[Fileไฟล์:Genç Osman.JPG|100px100px]]
| 26 February 1618
| 19 May 1622
| [[Fileไฟล์:Tughra of Osman II.JPG|80px80px|Tughra of Osman II]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[มาห์ฟิรุซ ฮาตุน]];
| (15)
| [[Mustafa I|มุสตาฟาที่ 1]]<br /><small> ''DELİ (ผู้วิปลาส)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mustafa 1.jpg|100px100px]]
| 20 May 1622
| 10 September 1623
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mustafa I.JPG|80px80px|Tughra of Mustafa I]]
| align="left" |
*รัชกาลที่ 2;
| 17
| [[Murad IV|มูรัดที่ 4]]<br /><small> ''SAHİB-Î KIRAN''<br /> ''ผู้พิชิต[[แบกแดด]]'' <br /> ''ĠĀZĪ (The Warrior)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[Fileไฟล์:IV. Murat.jpg|100px100px]]
| 10 September 1623
| 8 or 9 February 1640
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad IV.svg|80px80px|Tughra of Murad IV]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[โคเซม สุลต่าน]].
| 18
| [[Ibrahim of the Ottoman Empire|อิบราฮิม]]<br /><small>''DELİ (The Mad)'' <br /> ''ผู้พิชิต [[ครีต]]''<br /> ''ŞEHÎD'' </small>
| [[Fileไฟล์:Ibrahim I.jpg|100px100px]]
| 9 February 1640
| 8 August 1648
| [[Fileไฟล์:Tughra of Ibrahim.JPG|80px80px|Tughra of Ibrahim]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 1 กับ[[โคเซม สุลต่าน]];
| 19
| [[Mehmed IV|เมห์เหม็ดที่ 4]]<br /><small>''AVCI (ผู้ล่า)''</small><br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>{{Nastaliq|غازى}}</small>
| [[Fileไฟล์:4. Mehmet.jpg|100px100px]]
| 8 August 1648
| 8 November 1687
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed IV.JPG|80px80px|Tughra of Mehmed IV]]
| align="left" |
*โอรสอิบราฮิมกับ[[Turhan Hatice Sultan|ตุรฮาน สุลต่าน]];
| 20
| [[Suleiman II|สุไลยมานที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br />
| [[Fileไฟล์:SüleymanSüleyman II.jpg|100px100px]]
| 8 November 1687
| 22 June 1691
| [[Fileไฟล์:Tughra of Suleiman II.JPG|80px80px|Tughra of Suleiman II]]
| align="left" |
*โอรสอิบราฮิมกับ[[Aşub Sultan|อาซุบ สุลต่าน]];
| 21
| [[Ahmed II|อะเหม็ดที่ 2]]<br /><small>''ḪĀN ĠĀZĪ (เจ้าชายนักรบ)''</small>
| [[Fileไฟล์:Ahmet II.jpg|100px100px]]
| 22 June 1691
| 6 February 1695
| [[Fileไฟล์:Tughra of Ahmed II.JPG|80px80px|Tughra of Ahmed II]]
| align="left" |
*โอรสอิบราฮิมกับ[[Muazzez Sultan|มูอัซเซส สุลต่าน]];
| 22
| [[Mustafa II|มุสตาฟาที่ 2]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small>
| [[Fileไฟล์:II. Mustafa.jpg|100px100px]]
| 6 February 1695
| 22 August 1703
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mustafa II.JPG|80px80px|Tughra of Mustafa II]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 4 [[Emetullah Rabia Gülnuş Sultan|กึลนุส สุลต่าน]];
| 23
| [[Ahmed III|อะเหม็ดที่ 3]]<br /><small>''[[สุลต่าน]][[Tulip Era in the Ottoman Empire|สมัยทิวลิป]''</small> <br /><small>''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[Fileไฟล์:III. Ahmet.jpg|100px100px]]
| 22 August 1703
| 1 or 2 October 1730
| [[Fileไฟล์:Tughra of Ahmed III.JPG|80px80px|Tughra of Ahmed III]]
| align="left" |
*โอรสเมห์เหม็ดที่ 4 กับ [[Emetullah Rabia Gülnuş Sultan|กึลนุส สุลต่าน]];
| 24
| [[Mahmud I|มาห์หมุดที่ 1]]<br /><small>''ĠĀZĪ (นักรบ)''</small><br /><small>''KAMBUR (The Hunchback)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mahmud1Mahmud1.jpg|100px100px]]
| 2 October 1730
| 13 December 1754
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mahmud I.JPG|80px80px|Tughra of Mahmud I]]
| align="left" |
*โอรสมุสตาฟาที่ 2 กับ [[Saliha Sultan (wife of Mustafa II)|ซาลิฮา สุลต่าน]];
| 25
| [[Osman III|ออสมานที่ 3]]<br /><small>''SOFU (The Devout)''</small>
| [[Fileไฟล์:OsmanIII.jpg|100px100px]]
| 13 December 1754
| 29 or 30 October 1757
| [[Fileไฟล์:Tughra of Osman III.JPG|80px80px|Tughra of Osman III]]
| align="left" |
*โอรสมุสตาฟาที่ 2 กับ [[Şehsuvar Sultan|เซสุวาร์ สุลต่าน]];
| 26
| [[Mustafa III|มุสตาฟาที่ 3]]<br /><small>''YENİLİKÇİ (The First Innovative)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mustafa3Mustafa3.jpg|100px100px]]
| 30 October 1757
| 21 January 1774
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mustafa III.JPG|80px80px|Tughra of Mustafa III]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 3 กับ [[Mihrişah Kadın|มิฮ์ริซาร์ คาดึน]];
| 27
| [[Abdul Hamid I|อับดุลฮามิดที่ 1]]<br /><small>''Abd ūl-Hāmīd (ผู้รับใช้พระเจ้า)''<br /> ''ISLAHATÇI (The Improver)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[Fileไฟล์:Abdulhamid I.jpg|100px100px]]
| 21 January 1774
| 6 or 7 April 1789
| [[Fileไฟล์:Tughra of AbdülhamidAbdülhamid I.JPG|80px80px|Tughra of Abdul Hamid I]]
| align="left" |
*โอรสอะเหม็ดที่ 3 กับ [[Şermi Kadın|เซอร์มิ คาดิน]];
| 28
| [[Selim III|เซลิมที่ 3]]<br /><small>''BESTEKÂR (The Composer)'' <br /> ''NİZÂMÎ (Regulative - Orderly)'' <br /> ''ŞEHÎD (มรณสักขี)'' </small>
| [[Fileไฟล์:III. Selim.jpg|100px100px]]
| 7 April 1789
| 29 May 1807
| [[Fileไฟล์:Tughra of Selim III.JPG|80px80px|Tughra of Selim III]]
| align="left" |
*Son of Mustafa III and [[Mihrişah Sultan]];
| 29
| [[Mustafa IV|มุสตาฟาที่ 4]]
| [[Fileไฟล์:IV. Mustafa.jpg|100px100px]]
| 29 May 1807
| 28 July 1808
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mustafa IV.JPG|80px80px|Tughra of Mustafa IV]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Sineperver Sultan|ซิเนเพอร์เวอร์ สุลต่าน]];
| 30
| [[Mahmud II|มาห์หมุดที่ 2]]<br /><small>''İNKILÂPÇI (นักปฏิรูป)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[Fileไฟล์:Mahmud II.jpg|100px100px]]
| 28 July 1808
| 1 July 1839
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mahmud II.JPG|80px80px|Tughra of Mahmud II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลฮามิดที่ 1 กับ[[Nakşidil Sultan|นักซิดิล สุลต่าน]] (adoptive mother of Mahmud II);
| 31
| [[Abdulmejid I|อับดุลเมจิดที่ 1]]<br /><small>''TANZİMÂTÇI <br />(The Strong Reformist or<br />The Advocate of Reorganization)''<br />''ĠĀZĪ (ขุนศึก)''</small>
| [[Fileไฟล์:Sultan Abdulmecid Pera Museum 3 b.jpg|135x135px135x135px]]
| 1 July 1839
| 25 June 1861
| [[Fileไฟล์:Tughra of AbdülmecidAbdülmecid I.JPG|80px80px|Tughra of Abdulmejid I]]
| align="left" |
*Son of Mahmud II and [[Bezmiâlem Sultan]];
| 32
| [[Abdülaziz|อับดุลลาซิซ]]<br /> <small> ''BAḪTSIZ (ผู้โชคร้าย)'' </small><br /><small> ''ŞEHĪD (มรณสักขี)'' </small>
| [[Fileไฟล์:Abdulaziz.jpg|146x146px146x146px]]
| 25 June 1861
| 30 May 1876
| [[Fileไฟล์:Tughra of AbdülazizAbdülaziz.JPG|80px80px|Tughra of AbdülazizAbdülaziz]]
| align="left" |
*Son of Mahmud II and [[Pertevniyal Sultan]];
| 33
| [[สุลต่านมูรัดที่ 5|มูรัดที่ 5]]
| [[Fileไฟล์:Portrait of Murad V.jpg|137x137px137x137px]]
| 30 May 1876
| 31 August 1876
| [[Fileไฟล์:Tughra of Murad V.JPG|80px80px|Tughra of Murad V]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ [[Şevkefza Kadın|เซฟเคฟซา คาดึน]];
| [[สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2|อับดุลฮามิดที่ 2]] <br /> <small>''Ulû Sultân Abd ūl-Hāmīd Khan''<br />
(''The Sublime Khan'')</small>
| [[Fileไฟล์:Abdul Hamid II in Balmoral Castle in 1867-colored.jpg|140x140px140x140px]]
| 31 August 1876
| 27 April 1909
| [[Fileไฟล์:Tughra of AbdülhamidAbdülhamid II.svg|80px80px|Tughra of Abdul Hamid II]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Tirimüjgan Kadın|ติริมูจกัน คาดึน]] ต่อมาเป็นราชบุตรบุญธรรม [[Perestu Kadın|เปเรสตู คาดึน]]).
| [[Mehmed V|เมห์เหม็ดที่ 5]]<br /><small>''REŞÂD (Rashād)''
(''The True Path Follower'')</small>
| [[Fileไฟล์:Sultan Muhammed Chan V., Kaiser der Osmanen 1915 C. Pietzner.png|137x137px137x137px]]
| 27 เมษายน 1909
| 3 กรกฎาคม 1918
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed V.svg|80px80px|Tughra of Mehmed V]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Gülcemal Kadın|กุลซีมาล คาดึน]];
or
''[[Tawhid|เอนกชน]] แห่ง [[อิสลาม]])''</small>
| [[Fileไฟล์:Sultan Mehmed VI of the Ottoman Empire.jpg|100px100px]]
| 4 July 1918
| 1 November 1922
| [[Fileไฟล์:Tughra of Mehmed VI.svg|80px80px|Tughra of Mehmed VI]]
| align="left" |
*โอรสอับดุลเมจิดที่ 1 กับ[[Gülüstü Hanım|กูลุสตู ฮานึม]];
| —
| [[Abdulmejid II]]
| [[Fileไฟล์:Portrait Caliph Abdulmecid II.jpg|100px100px]]
| 18 November 1922
| 3 March 1924
*[[จักรวรรดิออตโตมัน]]
*[[ประเทศตุรกี]]
== แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sultans_of_the_Ottoman_Empire]
 
380,773

การแก้ไข