ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
*พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค (27 เมษายน พ.ศ. 2416 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
*พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 2610 เมษายนกรกฎาคม พ.ศ. 2478)
*พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 – 26 มกราคม พ.ศ. 2479)
'''ภายหลังการสิ้นพระชนม์'''
*พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
5,575

การแก้ไข