ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สิ้นพระชนม์ ==
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค ประชวรด้วยพระโรคพระหทัยพิการ สิ้นพระชนม์ที่พระตำหนักที่ประทับริมคลองสามเสน เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายนมกราคม พ.ศ. 2478 (นับแบบสากลคือ พ.ศ. 2479)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/3196_2.PDF ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๘], เล่ม 52, ตอน 0 ง, 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479, หน้า 3196</ref> สิริพระชันษา 6162 ปี พระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ณ พระเมรุ [[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/D/2640.PDF หมายกำหนดการ ที่ ๑๕/๒๔๗๙ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๔๗๙] เล่ม 53, ตอน 0 ง, 17 มกราคม พ.ศ. 24792480, หน้า 2640</ref>
 
==พระเกียรติยศ==
5,575

การแก้ไข