ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีสา"

เพิ่มขึ้น 105 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| นายพลโทโมกิ || || - || - || - || - || [[ทนงศักดิ์ ศุภการ]]
|-
| หม่อมราชวงศ์หญิงศรีลักษณา รวีวาร (หญิงคุณหญิงจ้อย)|| || - || - || - || [[วณิษฐา วัชโรบล]] || [[มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์]]
|-
| หม่อมราชวงศ์หญิงสิริพรรณราย รวีวาร || ||- || - || - || [[รัญญา ศิยานนท์]] || [[พริมรตา เดชอุดม]]<br>[[โสรญา ฐิตะวชิระ]] (วัยสาว)
| หม่อมนิ่ม รวีวาร ณ อยุธยา || || - || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] || [[ภาสินี รสดี]] || [[เขมิกา วจีสะอาด]] || [[ลักขณา วัธนวงส์ศิริ]]
|-
|หม่อมน้อย รวีวาร ณ อยุธยา
|
|
|
|
|[[รัชตวรรณ โพชนุกูล]]
|
|
|-
| พร || || - || - || - || - || [[สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์]]
| สำรวย || || - || - || - || - ||[[รัดเกล้า อามระดิษ]]
|-
| หม่อมราชวงศ์หญิงโศภี รวีวารเสด็จพระองค์หญิงฯ || || || || || || [[ศิริพร วงศ์สวัสดิ์]]
|-
| สมัย || || - || - || - || - || [[ฐรินดา กรรณสูต]]
561

การแก้ไข