ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โรงเรียนเราเองนั้นมีชื่อระบือไกล
 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงของชาวท่าม่วงปวงประชา
แหล่งศึกษาแหล่งฝึกฝนเยาวชนไทย
ม่วงเหลืองสถาบันอันยิ่งใหญ่
ผู้ใช้นิรนาม