ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหงียน ฟู้ จ่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Officeholder
|name = เหงียน ฟู้ จ่อง
|image = NguyễnPortrait Phúof TrọngNguyen croppedPhu Trong.jpg
| imagesize = 200px
|caption=
45

การแก้ไข