ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

เพิ่มขึ้น 23 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
==== อุปนายิกา ====
* [[สมเด็จพระนางเจ้าพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี]]
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร]]
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์]]
* [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี]]
* [[พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา]]
* [[พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา]]
 
==== ผู้ช่วยเลขานุการิณี ====
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ์นศิริเชฐ]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินียรัตนกิริฏกุลินี]]
 
==== เหรัญญิกา ====
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์]]
* 27 ก.พ. 2482 - 16 ส.ค. 2482 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก[[มังกร พรหมโยธี]] (มังกร ผลโยธิน) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/3551.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2482]</ref>
* 28 ต.ค. 2486 - 31 ม.ค. 2491 พันเอก[[ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม]] (ช่วง ขวัญเชิด) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2486/D/061/3571.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกสา วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486] (ตัวสะกดตามต้นฉบับ) </ref>
* 13 ม.ค. 2491 - 15 ก.ย. 2502 พลตรี [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/004/152_1.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2491]</ref>
* 18 มี.ค. 2503 - 30 มิ.ย. 2507 มหาอำมาตย์เอก [[เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/025/261.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503]</ref>
* 1 ก.ค. 2507 - 13 ก.พ. 2512 [[พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/A/059/1.PDF ประกาศจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2507]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม