ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
|พระอิสริยยศ = จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 69
|พระบิดา = [[ฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ]] (พระบิดาบุญธรรม) <br> เจ้าชายอะสึยะซุ (พระบิดาที่แท้จริง)
|ถวายตัว = 7 เดือน 1 [[โชเก็ง]] ที่ 10 (พ.ศ. 1580)
|เนียวโงเซ็นเกะ = 29 เดือน 1 [[โชเก็ง]] ที่ 10 (พ.ศ. 1580)
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม