ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|วันประสูติ = 19 เดือน 7 [[โชวะ (ศักราช)|โชวะ]] ที่ 5 (24 สิงหาคม พ.ศ. 1559)
|death_style = สิ้นพระชนม์
|วันสิ้นพระชนม์ = 28 เดือน 8 [[โชเรียกุ]] ที่ 3 (19 กันยายน พ.ศ. 1582)
|ชูงู = 1 เดือน 3 [[โชเก็ง]] ที่ 10 (พ.ศ. 1580)
|spouse-type = พระสวามี
ผู้ใช้นิรนาม