ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
วันที่ [[7 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกคำว่า "ประเทศไทย" (ไทยแลนด์) ให้ใช้คำว่า "สยาม" เหมือนเดิม โดยใช้ "ไทย" เป็นชื่อเชื้อชาติ ส่วนคำว่า"สยาม" เป็นชื่อประเทศ<ref>[http://www.thailaws.com/king/history_12_lor08_3.htm= เมืองไทยในอดีต รัชกาลที่ 8 ตอนที่ 3]</ref> นายควง อภัยวงศ์ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 ได้ออกนโยบายฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในด้านๆต่างๆดังนี้
* การฟื้นฟู[[วันสงกรานต์]]เป็นวันปีใหม่ตามประเพณีไทย ควบคู่กับ[[วันขึ้นปีใหม่]]แบบสากล
* การยกเลิกการใช้[[ภาษาวิบัติ|ภาษาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม|ภาษาวิบัติ]]ที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคจอมพล ป. โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
* การนำ[[บรรดาศักดิ์ไทย]]กลับมาใช้และได้มีการคืนบรรดาศักดิ์ให้แก่ผู้ที่ถูกยกเลิก โดยได้มีพระราชบัญญัติคืนยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสสริยาภรณ็ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ พุทธศักราช 2489 เพื่อนิรโทษกรรมแก่ผู้ต้องโทษทางการเมือง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/288.PDF</ref>
* ฟื้นฟูกีฬาพื้นบ้าน เช่น กีฬาไก่ชน<ref>[http://www.m5.sura.ac.th/web57/513/26/page1.html= ไก่ชน]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม