ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
|father1 = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|mother1 = [[เจ้าจอมมารดาดวงคำ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาดวงคำ]]
|title = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4<br>พระองค์เจ้าชั้นเอก
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี''' (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408 — 18 มีนาคม พ.ศ. 2505) พระราชธิดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาดวงคำ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาดวงคำ]] พระราชนัดดาใน[[เจ้าอนุวงศ์]]แห่ง[[เวียงจันทน์]] และเป็น[[พระบรมวงศ์]]ที่พระชันษาสูงสุดใน[[ราชวงศ์จักรี]]
 
== พระประวัติ ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 8 แรม 11 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408 เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 75 ใน [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และที่ 2 ของ[[เจ้าจอมมารดาดวงคำ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาดวงคำ]] (เดิม: เจ้าหนูมั่นแห่ง; พระธิดาในเจ้าคลี่ และพระราชนัดดาใน[[เจ้าอนุวงศ์]]แห่ง[[เวียงจันทน์]]) มีพระเชษฐภคินีพระองค์หนึ่ง คือ [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา]]
 
พระองค์เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ ซึ่งต่อมาได้ครองสมณศักดิ์เป็น[[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]] สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์<ref>[[วัดบวรนิเวศวิหาร]]. ''[http://www.watbowon.com/Monk/ja/04sj/ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสลำดับที่ ๔]''. เรียกดูเมื่อ 15 เมษายน 2556</ref>
ผู้ใช้นิรนาม