ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จีเอ็มเอ็มทีวี"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|[[ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี]] จังหวัดนนทบุรี
|-
|Peraya Party: Krist & Singto 1st Fan Meeting in Thailand
|6 - 7 กรกฎาคม 2562
|แจ้งวัฒนะฮอลล์ [[เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ|ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ]] จังหวัดนนทบุรี
|-
|Funtastic BABIIBabii: Off - Gun 1st Fan Meeting in Thailand
|21 กันยายน 2562
|แจ้งวัฒนะฮอลล์ [[เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ|ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ]] จังหวัดนนทบุรี
|-
|2563
|Polca The Journey: Tay & New 1st Fan Meeting in Thailand
|21 มีนาคม 2563
|แจ้งวัฒนะฮอลล์ [[เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ|ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ]] จังหวัดนนทบุรี
|-
2,252

การแก้ไข