ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงเทชิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดินีญี่ปุ่น
{{infobox monarch
|birth_dateวันประสูติ = 15 สิงหาคม พ.ศ. 1556
|death_style = สิ้นพระชนม์
|death1วันสิ้นพระชนม์ = 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637 ({{อายุปีและวัน|1556|8|15|1637|2|3}})
|father1พระบิดา = [[จักรพรรดิซังโจซันโจ]]
|spouse-type = พระราชสวามี
|spouseพระสวามี = [[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]]
|issueพระบุตร = [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]]
|dynasty = ดอกเบญจมาศ
|successionพระอิสริยยศ = [[จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น]]
}}
 
'''เจ้าหญิงเทชิ''' ({{lang-ennihongo|Princess Teishi禎子内親王}} , 15 สิงหาคม พ.ศ. 1556 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637) หรือ '''เจ้าหญิงซะดะโกะ''' เป็นที่รู้จักในนาม '''โยเมมงอิง''' จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระนางเป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ '''โคโง''' ใน [[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]] และเป็นพระราชมารดาของ [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]] โดยพระนางเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ใน [[จักรพรรดิซังโจ]]
 
เมื่อจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุพระราชสวามีเสด็จสวรรคตพระนางได้ออกผนวชเป็นชีโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าโยเมมงอิงกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1637 ขณะมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา
ผู้ใช้นิรนาม