ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงโทะกุชิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|death_style = สิ้นพระชนม์
|วันสิ้นพระชนม์ = 30 ตุลาคม พ.ศ. 1657
|พระบิดา = [[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]] <br> ''พระบิดาบุญธรรม:[[ฟุจิวะระ โนะ โมะโระซะเนะ]]''
|spouse-type = พระสวามี
|พระสวามี = [[จักรพรรดิโฮะริกะวะ]]
ผู้ใช้นิรนาม