ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การก้าวหน้าเรขาคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การก้าวหน้าเรขาคณิต''' (geometric progression) หรือ '''ลำดับเรขาคณิต''' (geometric sequence) คือ[[ลำดับ]]ของ[[จำนวน]]ซึ่งผลหารของจำนวนหลังหารด้วยจำนวนก่อนหน้าจะได้[[อัตราส่วน]]ที่เท่ากันเสมอ โดยอัตราส่วนนั้นต้องไม่เป็นศูนย์ ซึ่งอัตราส่วนนั้นเรียกว่า ''อัตราส่วนทั่วไป'' (common ratio) ตัวอย่างเช่น ลำดับ 2, 6, 18, 54, ... เป็นการก้าวหน้าเรขาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนทั่วไปเท่ากับ 3 และลำดับ 10, 5, 2.5, 1.25, ... มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.5 เป็นต้น [[ผลบวก]]ของจำนวนในลำดับเรขาคณิต (เริ่มตั้งแต่พจน์แรก) เรียกว่า [[อนุกรมเรขาคณิต]] (geometric series)
 
รูปแบบทั่วไปของการก้าวหน้าเลขคณิตเรขาคณิตคือ
::<math>a,\ ar,\ ar^2,\ ar^3,\ ar^4,\ \ldots</math>
ดังนั้นพจน์ที่ ''n'' ของลำดับสามารถหาได้จาก
130,352

การแก้ไข