ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== พระอิสริยยศ ===
 
* '''พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี''' (12 มิถุนายน พ.ศ. 2415 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* '''พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี''' (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 1018 กรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ. 24782469)
'''''ภายหลังการสิ้นพระชนม์'''''
 
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี''' (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน)
'''''ภายหลังการสิ้นพระชนม์'''''
 
* '''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี''' (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 - ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
 
{{ป.จ.ฝ่ายใน|2455}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2454/D/1783.PDF วันที่ 9 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร ศก ๑๓๐130], เล่ม ๒๘28, ๑๒12 พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๓๐130, หน้า ๑๗๙๕1795</ref>
{{จ.ป.ร.2|2451}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2451/039/1153.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน], เล่ม ๒๕25, ตอน ๓๙39, ๒๗27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๑2451, หน้า ๑๑๕๓ 1153</ref>
{{ว.ป.ร.2|2455}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/2444.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ฝ่ายใน], เล่ม ๒๙29, ตอน 0 ง, ๒๒22 มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕2455, หน้า ๒๔๔๔ 2444</ref>
 
== อ้างอิง ==
5,256

การแก้ไข