ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Mr.wanlop hnoo-in"

เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่
(เพิ่มสารต้อนรับในหน้าคุยของผู้ใช้ใหม่)
(ไม่แตกต่าง)
272,845

การแก้ไข