ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเอกาทศรถ"

รร
ป้ายระบุ: แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(รร)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2153 ขณะพระชนมายุ 51 พรรษา อยู่ในราชสมบัติได้ 6 ปี [[สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์]]ซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงได้สืบเสวยราชสมบัติต่อ
 
== ผลงานที่สำคัญ ==
== พระราชกรณียกิจ ==
สมเด็จพระเอกาทศรถ ได้ส่งเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยทูตานุทูตไปยังฮอลันดาจำนวน 20 คน ไปในเรือลำเดียวกันกับพ่อค้า[[ชาวดัตช์|ชาวฮอลันดา]] ในแบบอย่างเต็มยศ คือมีพระราชสาส์น ตลอดจนเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ ที่มีค่า ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีของการเจริญพระราชไมตรีสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เดินทางไปถึงกรุง[[เฮก]] เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2151 คณะทูตานุทูตที่ได้ส่งไปประเทศฮอลันดา ถือเป็นการส่งคณะทูตครั้งแรกไปเจริญทางสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรป
 
ผู้ใช้นิรนาม