ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี''' หรือ สนามบินอุดรธานี ({{lang-en|Udon Thani International Airport}}) ตั้งอยู่ในตัวเมืองของ ตำบลหมากแข้ง [[อำเภอเมืองอุดรธานี]] [[จังหวัดอุดรธานี]] ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ ([[กองบิน 23]]) ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นท่าอากาศยานในสังกัด[[กรมท่าอากาศยาน]] [[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]] ท่าอากาศยานอุดรธานีได้รับการปรับปรุงและสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกและเชื่อมต่อกับตัวอาคารเดิมโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุง สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549 ตัวจังหวัดอยู่ห่างจาก [[กรุงเทพมหานคร]] 564 กิโลเมตร
 
สนามบินอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสาน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนของอีสานตอนบน ตั้งอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่าง จ.หนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพียง 50 กิโลเมตร ท่าอากาศยานอุดรธานี จึงเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 2.5 ล้านคน <ref>http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/AEC/372826/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99</ref>
 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กรมท่าอากาศยานได้ประกาศแผนการมอบสิทธิ์การบริหารท่าอากาศยานอุดรธานีให้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เช่นเดียวกับท่าอากาศยานตาก (ภายหลังได้เพิ่มท่าอากาศยานชุมพรและท่าอากาศยานสกลนคร เข้ามาด้วย) โดยจะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบ แต่กระทรวงคมนาคมยังไม่อนุมัติในทันที โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวบรวมข้อมูลจากทั้งของกรมท่าอากาศยาน, บมจ. ท่าอากาศยานไทย และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปศึกษาวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสียก่อน
อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่ในปี พ.ศ. 2562 กรมท่าอากาศยาน และกระทรวงคมนาคมซึ่งมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เปลี่ยนแปลงแผนการ โดยจะให้ บมจ. ท่าอากาศยานไทย เข้าบริหารท่าอากาศยานอุดรธานี (กับท่าอากาศยานตากและท่าอากาศยานบุรีรัมย์) ในลักษณะการบริหารสัญญาร่วม หรือการจ้าง บมจ. ท่าอากาศยานไทย บริหารจัดการ โดยไม่ต้องมีการประมูล และกรมท่าอากาศยานยังคงความเป็นเจ้าของท่าอากาศยานอุดรธานี<ref>{{cite web|url=https://www.thansettakij.com/content/409033|title= เบื้องลึกเด้งอธิบดีทย. เซ่นการเมืองขวางทอท.ฮุบสนามบิน|work=ฐานเศรษฐกิจ|date=8 กันยายน 2562|accessdate=26 กันยายน 2562|}}</ref>
 
<br />
ในอนาคตภายหลังการเข้าบริหาร ทอท.จะผลักดันให้ท่าอากาศยานอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสาน เพราะปัจจุบันมีความต้องการในการเดินทางมาก โดยเฉพาะเที่ยวบินตรงจากประเทศในแถบยุโรปกำลังเติบโตสูงมาก ในอนาคตมีโอกาสที่จะเปิดบินตรงยุโรป-อุดรธานี <ref>https://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01eco01220461&sectionid=0103&day=2018-04-22</ref>
 
== รายชื่อสายการบิน ==
73

การแก้ไข