ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

แก้ไขลิงก์เสียและปรับปรุงบทความ
(→‎ความเคารพนับถือ: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
(แก้ไขลิงก์เสียและปรับปรุงบทความ)
[[ไฟล์:Maslow's Hierarchy of Needs.svg|thumb|right|300px|การตีความลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ แสดงในรูปของพีระมิดโดยมีความต้องการพื้นฐานกว่าอยู่ข้างล่าง<ref name=honolulu>[{{cite web|url=http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/maslow.htm |title=Maslow's Hierarchy of Needs]{{ลิงก์เสีย|archive-url=https://web.archive.org/web/20100613150641/http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/maslow.htm|archive-date=มิถุนายน2010-06-13|author1=Janet 2554A. Simons|author2=Donald B. Irwin |author3=Beverly A. Drinnien|date=1987|accessdate=2019-12-24}}</ref>]]
 
'''ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์''' ({{lang-en|Maslow's hierarchy of needs}}) เป็นทฤษฎีทาง[[จิตวิทยา]] ที่เสนอโดย [[อับราฮัม มาสโลว์]] ในรายงานเรื่อง "A Theory of Human Motivation" ปี 1943พ.ศ. 2486<ref name="multiple">A.H. Maslow, ''[http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation]'', Psychological Review 50(4) (1943):370-96.</ref> หลังจากนั้นมาสโลว์ยังไปขยายแนวคิดออกไป รวมถึงข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่กำเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับจิตวิทยาพัฒนาการหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ
 
== ลำดับขั้น ==
[[File:Dynamic hierarchy of needs - Maslow.svg|thumb|260px|ภาพแสดงพลวัตของลำดับขั้นความต้องการ<br/>ซึ่งมีการซ้อนทับกันของความต้องการที่ต่างกัน<br/>ในเวลาเดียวกัน]]
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มักถูกนำเสนอโดยรูปพิระมิด ที่ความต้องการที่มากที่สุด พื้นฐานที่สุดจะอยู่ข้างล่างและความต้องการ[[ความสมบูรณ์ของชีวิต]] (self-actualization) จะอยู่บนสุด<ref name=steere>{{cite book |title= Becoming an effective classroom manager: a resource for teachers |author= Bob F. Steere |publisher= SUNY Press |year= 1988 |isbn= 0887066208, 9780887066207 |url= http://books.google.com/?id=S2cwd56VvOMC&pg=PA21&dq=Maslow's+hierarchy+of+needs&cd=3#v=onepage&q=Maslow's%20hierarchy%20of%20needs }} {{ISBN|0887066208}}</ref>
 
พิระมิดแบ่งออกเป็น 5 ชั้นคร่าวๆคร่าว ๆ ของความต้องการต่างๆต่าง ๆ คือ ความสมบูรณ์ของชีวิต (self-actualization), ความเคารพนับถือ (esteem), มิตรภาพและความรัก (friendship and love), ความมั่นคงปลอดภัย (security), และความต้องการทางกายภาพ ถ้าความเคารพนับถือ, มิตรภาพและรัก หรือ ความมั่นคงปลอดภัย ขาดพร่องไป แม้ร่างกายจะไม่ได้แสดงอาการใดๆใด ๆ ออกมาแต่บุคคลนั้นๆนั้น ๆ จะรู้สึกกระวนกระวายและเกร็งเครียด ทฤษฎีของมาสโลว์ยังบอกด้วยว่า ชั้นความต้องการที่พื้นฐานมากกว่าหรืออยู่ข้างล่างของพิระมิด จะต้องได้รับการตอบสนองก่อนที่บุคคลจะเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความต้องการในระดับที่สูงขึ้นได้
 
=== ความต้องการทางกายภาพ ===
ถ้าความต้องการพื้นฐานที่สุดนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถทำงานได้ดี
 
อากาศ [[น้ำ]] [[อาหาร]] เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ใน[[กระบวนการสร้างและสลาย]] เพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่นห่มนุ่งห่มและ ที่พัก จะให้การปกป้องที่จำเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม สัญชาตญาณและความต้องการทางเพศ ถูกพัฒนามาจากการแข่งขันเพื่อโอกาสในการผสมและสืบพันธุ์
 
=== ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ===
เมื่อความต้องการทางกายภาพได้รับการตอบสนองในระดับที่พอเพียง ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม
ถ้าไม่มีความปลอดภัยทางกายภาพ (จากสาเหตุ เช่น [[อาชญากรรม]] [[สงคราม]] [[การก่อการร้าย]] [[ภัยพิบัติธรรมชาติ]] หรือ [[ความรุนแรงในครอบครัว]]) คนอาจมีอาการของ[[ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ]] (post-traumatic stress disorder) และอาจมีส่งผ่านความเครียดนี้ไปยังคนรุ่นหลังได้
ถ้าไม่มีความปลอดภัยมั่นคงทางเศรษฐกิจ (จากสาเหตุ เช่น วิกฤติเศรษฐกิจ หรือ การขาดโอกาสทางการงาน) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยนี้ อาจปรากฏออกมาในรูปของ การนิยมงานที่มีความมั่นคง กระบวนการร้องทุกข์เพื่อปกป้องบุคคลจากการกลั่นแกล้งของผู้บังคับบัญชา หรือ ปกป้องบัญชีเงินฝาก เรียกร้องนโยบายประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตต่าง ต่างๆ การเรียกร้องที่พักที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ เป็นต้น
 
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง
การขาดความรักและความเป็นเจ้าของ (อาจมาจาก การขาดความผูกพันจากผู้เลี้ยงดูขณะเป็นทารก (hospitalism), การถูกทอดทิ้ง (neglect), การถูกสังคมรังเกียจหรือกีดกัน (shunning), การถูกขับออกจากกลุ่ม (ostracism) เป็นต้น) อาจมีผลทำให้บุคคลไม่สามารถพัฒนาหรือรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญ (เช่น มิตรภาพ ความรัก ครอบครัว) ไว้ได้
 
มนุษย์ต้องการที่จะรู้สึกเป็นเจ้าของและถูกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับกลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กรสายอาชีพ ทีมกีฬา แก๊งส์{{Linktext|แก๊ง}} หรือ ความสัมพันธ์ทางสังคมเล็กๆเล็ก ๆ (สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวิต พี่เลี้ยง เพื่อนสนิท) มนุษย์ต้องการที่จะรักและถูกรักจากคนอื่น<ref name="multiple"/> ถ้าขาดความต้องการเรื่องนี้ไป หลาย ๆ คนกลายเป็นคนขี้เหงา มีปัญหาการเข้าสังคม และ เป็น[[โรคซึมเศร้า]] ความต้องการเป็นเจ้าของนี้ บ่อยครั้งที่สามารถจะชนะความต้องการทางกายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ ขึ้นกับ[[แรงกดดันจากเพื่อน|แรงกดดันจากคนรอบข้าง]] (peer pressure) เช่น คนที่มีอาการ anorexic (เบื่ออาหาร) อาจละเลยความต้องการอาหาร และความปลอดภัย เพียงเพื่อได้ความต้องการควบคุมและเป็นเจ้าของ
มนุษย์ต้องการที่จะรักและถูกรักจากคนอื่น
ถ้าขาดความต้องการเรื่องนี้ไป หลายๆคนกลายเป็นคนขี้เหงา มีปัญหาการเข้าสังคม และ เป็น[[โรคซึมเศร้า]]
ความต้องการเป็นเจ้าของนี้ บ่อยครั้งที่สามารถจะชนะความต้องการทางกายภาพและความมั่นคงปลอดภัยได้ ขึ้นกับ[[แรงกดดันจากเพื่อน|แรงกดดันจากคนรอบข้าง]] (peer pressure) เช่น คนที่มีอาการ anorexic (เบื่ออาหาร) อาจละเลยความต้องการอาหาร และความปลอดภัย เพียงเพื่อได้ความต้องการควบคุมและเป็นเจ้าของ{{Citation needed|date=May 2010}}
 
=== ความเคารพนับถือ ===
มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะได้รับการนับถือและเคารพให้เกียรติ
ความเคารพนับถือแสดงถึงความต้องการของมนุษย์ที่จะได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าโดยคนอื่น คนต้องการที่จะทำอะไรจริงจังเพื่อจะได้รับการยอมรับนับถือ และต้องการจะมีกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าเขาได้มีส่วนทำประโยชน์ เพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรือ งานอดิเรก
ความไม่สมดุลในความเคารพนับถือ อาจส่งผลให้มี[[ความภาคภูมิใจในตนเอง]]ต่ำและรู้สึกต้อยต่ำ คนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำต้องการการเคารพจากคนอื่นๆอื่น ๆ เขาอาจพยายามแสวงหาความมีชื่อเสียง (ซึ่งขึ้นกับผู้อื่น)
หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม คนจำนวนมากที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ ไม่สามารถที่จะแก้ไขความภาคภูมิใจตัวเองได้ง่ายๆง่าย ๆ โดยการมีชื่อเสียง ได้รับความเคารพ จากภายนอก แต่ต้องยอมรับตัวเองจากภายใน
ความไม่สมดุลทางจิต เช่น [[โรคซึมเศร้า]] อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถมี[[ความภาคภูมิใจในตนเอง]] (self-esteem) ได้
 
การขาดความต้องการเหล่านี้ อาจทำให้ความรู้สึกต่ำต้อย อ่อนแอ และช่วยตัวเองไม่ได้ หมดหนทาง
 
มาสโลว์ได้หมายเหตุไว้ว่าการแบ่งขั้นความต้องการความเคารพนับถือระดับล่างกับสูงนี้ เกี่ยวข้องกันมากกว่าที่จะเป็นการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน
 
=== ความสมบูรณ์ของชีวิต ===
{{Main|ความสมบูรณ์ของชีวิต}}
“อะไรที่บุคคลเป็นได้ เขาต้องเป็น” (“What a man can be, he must be.”)<ref>Maslow,{{cite book|last=Maslow|first=Abraham. H|title=Motivation and personality. |publisher=Harper and Row |place=New York, New York |date=1954 pg |page=91|url=http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Motivation_and_Personality-Maslow.pdf|accessdate=2019-12-24}}</ref> เป็นคำกล่าวของมาสโลว์ที่สรุปความหมายของความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตไว้
ความต้องการนี้ เกี่ยวกับ ศักยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนักถึงศักยภาพนั้น มาสโลว์อธิบายว่านี้คือความต้องการที่ปรารถนาจะเป็นมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ เป็นความปรารถนาที่จะเป็นทุกๆทุก ๆ อย่างที่เขาจะสามารถเป็นได้<ref>{{cite book|last=Maslow, |first=Abraham. H|title=Motivation and personality. |publisher=Harper and Row |place=New York, New York |date=1954 pg |page=92|url=http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/pdfs/Motivation_and_Personality-Maslow.pdf|accessdate=2019-12-24}}</ref>
 
เพื่อที่จะเข้าใจความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตได้ บุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการอื่นๆอื่น ๆ (กายภาพ ความปลอดภัย ความรัก ความเคารพนับถือ) อย่างดีแล้วก่อน
 
== ทัศนะวิจารณ์ ==
มีงานศึกษาลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์อย่างกว้างขวาง หนึ่งในนั้น วาบาและบริดจ์เวลล์ (Wahba and Bridgewell) พบว่า มีหลักฐานน้อยมากที่ยืนยันถึงลำดับขั้นตามที่มาสโลว์บรรยาย หรือแม้แต่หลักฐานของการมีลำดับขั้นเองก็น้อยมาก<ref>{{cite journal
| last = Wahba | first = Mahmoud A. | authorlinklast2 = Bridgewell | coauthorsfirst2 = Bridgewell,Lawrence LG.
| title = Maslow reconsidered: A review of research on the need hierarchy theory
| journal = Organizational Behavior and Human Performance
| volume = 15 | issue = 152
| pages = 212–240
| yeardate = April 1976
| url = | doi = 10.1016/0030-5073(76)90038-6 | id publisher= Elsevier
| accessdate = }}</ref>
 
ลำดับของลำดับขั้นที่วางความสมบูรณ์ของชีวิตไว้บนสุด ถูกวิจารณ์โดย เจิร์ต ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ว่าเป็นทฤษฎีที่ลำเอียงตามเชื้อชาติเผ่าพันธ์เผ่าพันธุ์ (ethnocentric)<ref>{{cite journal| doi = 10.2307/258280
| last = Hofstede| first = G
| title = The cultural relativity of the quality of life concept
| url = http://www.nyegaards.com/yansafiles/Geert%20Hofstede%20cultural%20attitudes.pdf
| jstor = 258280
}}</ref> การที่เจิร์ต ฮอฟสตีด วิจารณ์พิระมิดของมาสโลว์ว่าลำเอียงจากเชื้อชาติเผ่าพันธ์เผ่าพันธุ์นั้น อาจมาจาก ลำดับขั้นของมาสโลว์ ไม่ได้อ้างถึง หรือ อธิบายถึงความแตกต่างของ ความต้องการทางสังคมและบุคคล ที่เติบโตในสังคมที่มีแนวคิดแบบ[[ปัจเจกนิยม]] (individualism) กับสังคมที่มีแนวคิดแบบ[[คติรวมหมู่นิยม]] (collectivism) มาสโลว์ เสนอลำดับขั้นจากมุมมองของแนวคิดแบบปัจเจกนิยม ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในสังคมของมาสโลว์ ความต้องการของและแรงจูงใจของคนที่อยู่ในสังคมปัจเจกนิยม มักเน้นที่ตัวเองมากกว่า คนที่อยู่ในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม เนื่องจากลำดับขั้นถูกกำหนดจากมุมมองของคนในสังคมปัจเจกนิยม ลำดับของความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตที่ถูกวางไว้บนสุดของลำดับความต้องการ นั้นไม่สามารถใช้อธิบายลำดับความต้องการของบุคคลจากสังคมคติรวมหมู่นิยมได้ โดยในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม ความต้องการการยอมรับและกลุ่มสังคมจะมีความสำคัญเหนือกว่าความต้องการอิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเอง<ref>Cianci, R., Gambrel, P.A. (2003). Maslow's hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(2), 143-161. {{ISSN|1077-1158}}</ref>
มาสโลว์ เสนอลำดับขั้นจากมุมมองของแนวคิดแบบปัจเจกนิยม ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในสังคมของมาสโลว์
ความต้องการของและแรงจูงใจของคนที่อยู่ในสังคมปัจเจกนิยม มักเน้นที่ตัวเองมากกว่า คนที่อยู่ในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม
เนื่องจากลำดับขั้นถูกกำหนดจากมุมมองของคนในสังคมปัจเจกนิยม ลำดับของความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตที่ถูกวางไว้บนสุดของลำดับความต้องการ นั้นไม่สามารถใช้อธิบายลำดับความต้องการของบุคคลจากสังคมคติรวมหมู่นิยมได้ โดยในสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม ความต้องการการยอมรับและกลุ่มสังคมจะมีความสำคัญเหนือกว่าความต้องการอิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเอง<ref>Cianci, R., Gambrel, P.A. (2003). Maslow's hierarchy of needs: Does it apply in a collectivist culture. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(2), 143-161.</ref>
 
ลำดับขั้นของมาสโลว์ ก็ยังถูกวิจารณ์ว่าเป็นปัจเจกนิยมจากการที่ลำดับที่เขาใส่ความต้องการทางเพศไว้ในพิระมิด มาสโลว์ใส่ความต้องการทางเพศไว้ล่างสุดของพิระมิด ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ ความต้องการหายใจ และ ความต้องการอาหาร ซึ่งมุมมองนี้เป็นมุมมองถูกจัดว่าเป็นมุมมองแบบปัจเจกนิยม ไม่ใช่มุมมองจากสังคมแบบคติรวมหมู่นิยม มุมมองความต้องการทางเพศแบบปัจเจกนิยมนี้ ไม่มีการนำปัจจัยเรื่องของครอบครัวและชุมชนที่มีความสำคัญในคติรวมหมู่นิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย<ref>Kenrick, D. (2010, May 19). Rebuilding Maslow’s pyramid on an evolutionary foundation.
Psychology Today: Health, Help, Happiness + Find a Therapist. Retrieved July 16, 2010, from http://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201005/rebuilding-maslow-s-pyramid-evolutionary-foundation</ref><ref>Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Neuberg, S.L., & Schaller, M. (2010). Renovating the pyramid of needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on Psychological Science, 5. Retrieved July 16, 2010, from http://www.csom.umn.edu/assets/144040.pdf</ref>
 
=== ธุรกิจระหว่างประเทศ ===
การเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์สำคัญมากสำหรับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
การประเมินความต้องการ [[ค่านิยม]] [[แรงจูงใจ]] และ การให้ความสำคัญ ที่ต่างกันระหว่างคนจากประเทศต่างๆต่าง ๆ มีค่ามากในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ต่างกัน นอกจากนั้นมันยังทำให้เห็นด้วยว่าค่านิยมที่ต่างกันจากวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีผลกับบรรยากาศและจริยธรรมในการทำงานอย่างไร เช่น วัฒนธรรมปัจเจกนิยม อาจนำไปสู่ความได้เปรียบทางการวิจัยและพัฒนา ในขณะที่วัฒนธรรมคติรวมหมู่นิยม อาจได้เปรียบในองค์กรแรงงาน ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการและ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้า<ref>Li, J., Lam, K., Fu, P. (2000). Family-oriented collectivism and its effect on firm performance: A
comparison between overseas Chinese and foreign firms in China. International Journal of Organizational Analysis, 8(4), 364-379. {{ISSN|1055-3185}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Maslow's hierarchy of needs|ลำดับขั้นความต้องการ<br/>ของมาสโลว์}}
* [http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation], original 1943 article by Maslow.
* [http://www.teacherstoolbox.co.uk/maslow.html Maslow's Hierarchy of Needs], Teacher's Toolbox. A video overview of Maslow's work by Geoff Petty.
2,844

การแก้ไข