ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง '''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง''' (เดิม: หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร; พระราชสมภพ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475) เป็น[[พระภรรยาเจ้า|สมเด็จพระบรมราชินีนาถ]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] เป็น[[สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง|สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]ใน[[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และโดยพระชนมพรรษาจึงนับเป็น[[รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี|พระกุลเชษฐ์]]พระองค์ปัจจุบันใน[[ราชวงศ์จักรี|พระบรมราชจักรีวงศ์]]
 
เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น[[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ประเทศไทย)|ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]]ขณะที่พระราชสวามีเสด็จออกผนวช ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499<ref name="ผนวช">[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/076/1035.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในระหว่างที่ทรงผนวช], เล่ม 73, ตอน 76ก, 25 กันยายน พ.ศ. 2499, หน้า 1035</ref> พระองค์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น ''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ'' เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ปีเดียวกันนั้น<ref name="เฉลิม">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/103/1640.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระอภิไธย สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ], เล่ม 73, ตอน 103ก, 11 ธันวาคม พ.ศ. 2499, หน้า 1640</ref> ถือเป็น[[สมเด็จพระบรมราชินีนาถ]]พระองค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจาก[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง|สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ]]ในรัชกาลที่ 5<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2440/001/10_1.PDF ประกาศในการที่ออกพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ], เล่ม ๑๔, ตอน ๑, ๔ เมษายน พ.ศ. 2440, หน้า ๑๐ </ref> (ภายหลังคือ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
 
== พระราชประวัติ ==
15,392

การแก้ไข