ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
# '''หม่อมเจ้าศรีสุทัศนวงศ์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2454 สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2505 พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม)
# '''หม่อมเจ้าพงศ์นิภาธร สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา
# [[น้อย ภมรพล|'''หม่อมเจ้าหญิงบวรวิจิตร สุทัศนีย์''']] มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงน้อย (ประสูติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2455 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่17 สิงหาคม พ.ศ. 2555) ประสูติแด่หม่อมผัน สุทัศนีย์ ณ อยุธยา ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์เพื่อทำการสมรสกับสามัญชน
# '''หม่อมเจ้าพิศประไพทัศน์ สุทัศนีน์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (ประสูติ พ.ศ.2462 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2465)
# '''หม่อมเจ้านพรัตน์จำนงค์ สุทัศนีย์''' ไม่ทราบหม่อมมารดา (พระราชทานเพลิง พ.ศ.2516)
ผู้ใช้นิรนาม