ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรางค์ เปรมปรีดิ์"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
*ดาวหลงฟ้า (2562) -- ผู้จัด [[อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร|บริษัท เพ็ญพุธ จำกัด]]
*ทิวาซ่อนดาว (2562) -- ผู้จัด [[บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด]] ดูแลการผลิตโดย ดิษย์ลดา ดิษยนันทน
*[[ดาวคนละดวง]] (2563) -- ผู้จัด [[อาหลอง กรุ๊ป]]
*[[ผมอาถรรพ์]] (2563) -- ผู้จัด [[พรสุดา ต่ายเนาว์คง|บริษัท ดีวันทีวี จำกัด]]
*[[เมียจำเป็น]] (2563) -- ผู้จัด [[พรสุดา ต่ายเนาว์คง|บริษัท ดีวันทีวี จำกัด]]
143

การแก้ไข