ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
=== ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ===
 
* พ.ศ. ๒๕๕๒ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาหลักสูตรและการสอน [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี|มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี]]
 
<br />
==สมณศักดิ์==
 
1,392

การแก้ไข