ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Wasin147"

 
: คือผมเห็นในหลายๆบทความที่เกี่ยวกับรายบุคคล ที่มิได้เป็นบทความหลัก แต่เป็นเพียงการใส่ข้อมูลสถานีเข้าไป มิได้เป็นบทความที่เล่ารายละเอียดลึกเกี่ยวกับบุคคลเข้าไป ผมว่าบทความรถไฟฟ้า ก็สมควรอยู่ในหมวดหมู่ของรายชื่อนะ เพราะเป็นข้อมูลตายตัว และจะเปลี่ยนแค่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น--[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 16:27, 20 ธันวาคม 2562 (+07)
 
:: บทความชื่อสถานีเป็นบทความที่กล่าวถึงเนื้อหาของรายสถานีดังกล่าวโดยตรงครับ จึงไม่ใช่บทความในระดับ "รายชื่อ" ซึ่งเป็นระดับของบทความที่รวบรวมรายชื่อสถานีต่าง ๆ (ลองพิจารณาหน้า [[:en:Talk:List of Beijing Subway stations|Talk:List of Beijing Subway stations]] กับหน้า [[:en:Talk:South Gate of Forest Park station|Talk:South Gate of Forest Park station]] บทความแรกเป็นรายชื่อสถานีซึ่งกล่าวถึงแต่เฉพาะชื่อสถานี แต่บทความหลังเป็นการกล่าวถึงเนื้อหาเฉพาะสถานีโดยตรงเลย) ถ้าจัดให้บทความทั้งหมดอยู่ในระดับ "รายชื่อ" ย่อมไม่เกิดประโยชน์ในการชี้วัดคุณภาพครับเพราะบทความระดับรายชื่อมีตัวชี้วัดคุณภาพแค่สองประการคือ บทความรายชื่อกับรายชื่อคัดสรร (ซึ่งไม่มีในวิกิพีเดียภาษาไทย) ซึ่งหมายความว่าตัวชี้วัดคุณภาพอื่น (โครง, พอใช้, ดี) จะไม่ได้นำมาใช้เลย ย่อมไม่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดระดับครับ อนึ่งผมจะไม่โต้แย้งหากคุณเห็นว่าการจัดบทความในระดับรายชื่อเป็นการจัดบทความที่ถูกต้องแล้วครับ เพราะเห็นว่าคุณเป็นผู้ดูแลโครงการ ย่อมมีความเข้าใจมากกว่าผมซึ่งเป็นผู้ใช้ทั่วไปไม่ได้สังกัดโครงการใด ๆ อยู่แล้ว --[[ผู้ใช้:G(x)|G(x)]] ([[คุยกับผู้ใช้:G(x)|คุย]]) 16:46, 20 ธันวาคม 2562 (+07)
8,471

การแก้ไข