ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]]ทรงพระราชทาน "วังใหม่" ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระองค์เองบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมฝากเหนือแก่พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส โดยทรงพระราชทานครึ่งหนึ่งให้พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส และอีกครึ่งหนึ่งพระราชทานพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส ทรงประทับอยู่ที่วังนี้จนทางราชการจัดซื้อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหาร (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนข่าวทหารบก)<ref name="ตำนานวังเก่า">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง =ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา | ชื่อหนังสือ = ตำนานวังเก่า | URL = | จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ =สำนักพิมพ์แสงดาว | ปี = พ.ศ. 2553 | ISBN =978-616-508-214-3| จำนวนหน้า = 178| หน้า = 126}}</ref>
 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส สิ้นพระชนม์ด้วนพระโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 สิริพระชันษา 6059 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ[[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2473<ref name="ราชสกุลวงศ์"/>
 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส ทรงเป็นต้นราชสกุลวิไลยวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา 8 องค์ ได้แก่
 
1.'''#หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์พักตร์พิไลย วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์ภักตรพิลัย วิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ.2428 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2475)
#หม่อมเจ้าอุทัยพัฒนพงศ์ วิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2431)
 
2.'''#หม่อมเจ้าอุทัยพัฒนพงศ์วรนาถรวิไลยวงศ์ วิไลยวงศ์''' บางแห่งว่าพระนามหม่อมเจ้านฤนารถวิไลยวงศ์ (ประสูติพ.ศ. 2434 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.24312461)
#หม่อมเจ้าวรวงศ์พิสิษฐ์ วิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2438)
 
3.'''#หม่อมเจ้าวรนาถรวิไลยวงศ์เล็ก วิไลยวงศ์''' หรือ(พระราชทานเพลิง หม่อมเจ้าวรนาตวิไลยวงศ์ บางแห่งว่าชื่อหม่อมนฤนารถวิไลยวงศ์ (ประสูติ พ.ศ.2434[[วัดดุสิดาราม]] สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 524 พฤศจิกายนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2461 2444)
6.'''#หม่อมเจ้าอรทิศจรูญ วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าอรอุทิศจรูญ (ประสูติ พ.ศ. 2440 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2454)
 
4.'''#หม่อมเจ้าวรวงศ์พิสิษฐ์เกียรติวงศ์วิลาศ วิไลยวงศ์''' (ประสูติ พ.ศ.2438)
8.'''#หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิธาดา วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิภาพธาดา วิไลยวงศ์
 
5.'''หม่อมเจ้าหญิงเล็ก วิไลยวงศ์''' (พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444)
 
6.'''หม่อมเจ้าอรทิศจรูญ วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าอรอุทิศจรูญ (ประสูติ พ.ศ.2440 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2454)
 
7.'''หม่อมเจ้าหญิงเกียรติวงศ์วิลาศ วิไลยวงศ์'''
 
8.'''หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิธาดา วิไลยวงศ์''' หรือ หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิภาพธาดา วิไลยวงศ์
 
== พระเกียรติยศ ==
5,575

การแก้ไข