ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระเกียรติยศ ==
=== พระอิสริยยศ ===
* พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส (24 มีนาคม พ.ศ. 2411 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. [http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=3023 พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒)]. เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556</ref>
* พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 เป็นต้นไป– 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471)
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
5,575

การแก้ไข