ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birth_date = {{วันเกิด|2411|3|24}}
| death_date = {{วันตายและอายุ|2471|2|17|2411|3|24}}
| death_style = สิ้นพระชนม์
| father1 = [[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]]
| mother1 = จอมมารดาสมบุญ
5,575

การแก้ไข