ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทำลายป่า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สาเหตุ ==
สาเหตุที่เป็นต้นกำเนิดของการทำลายป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมาก
Because พวกเราทำให้มีพื้นที่มากขึ้น
ใช้ต้นไม้ชักว่าว ล่าสัตว์ทำถุงยาง
 
<br />
30

การแก้ไข