ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร"

{{ม.ป.ช.|2502}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/115/36.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]</ref>
{{ม.ว.ม.|2501}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/109/3168.PDF แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 75 ตอน 109ง วันที่ 23 ธันวาคม 2501</ref>
{{* พ.ศ. 2488 - [[ไฟล์:Bravery Medal with wreath (Thailand) ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญกล้าหาญ]] (ร.ก.|2488}}) ครั้งที่ 2 (พระราชทานช่อชัยพฤกษ์ประดับแพรแถบ)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2488/D/007/138.PDF</ref>
* พ.ศ. 2484 - [[ไฟล์:Bravery_Medal_(Thailand)_ribbon.svg|80px|border]] [[เหรียญกล้าหาญ]] ({{ร.ก.)|2484}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/2333.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
1,204

การแก้ไข