เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

|-
|5||align=left|{{FlagASIAN|UZB| 2002}}||15||12||24||51
|-
|-style="background:#ccccff"
|6||align=left|{{FlagASIAN|THA| 2002}}||14||19||10||43
|-
14,675

การแก้ไข