ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทายาท เกียรติชูศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์]] เขต 5
| term_start = [[324 กรกฎาคมมีนาคม]] [[พ.ศ. 25542562]]
| term_end = [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2556]]
<!----------เกิด/ถึงแก่อสัญกรรม---------->
| birth_date = {{วันเกิด-อายุ|2509|2|26}}
1,315

การแก้ไข