ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู๋ริมฝั่งขวาของ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] (ฝั่งธนบุรี) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[เขตตลิ่งชัน]]และ[[เขตบางกอกน้อย]] มี[[คลองมอญ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[เขตพระนคร]]และ[[เขตธนบุรี]] มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]และ[[คลองบางกอกใหญ่]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับเขตธนบุรี มีคลองบางกอกใหญ่และ[[คลองบางหลวง]]เป็นเส้นแบ่งเขต
ผู้ใช้นิรนาม