ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_3rd_Class_(Commander)_-_badge.jpg|ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Companion) - female.jpg|ดวงตราจตุรถาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Member) - male.jpg|ดวงตราเเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยแบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_7th_Class_(Silver_Medal)_-_female.jpg|เหรียญเงินมงกุฎไทย สำหรับสตรี
</gallery>
366,312

การแก้ไข