ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

 
<gallery widths="120" heights="240" perrow="5">
ไฟล์:เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ.jpg|สายสะพาย ดวงตรา ดารา และดุมแพรแถบย่อมหาวชิรมงกุฎย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
ไฟล์:027 Badge (9180237745).jpg|<small>ภาพจำหลักไม้รูปสายสะพายและดวงตรามหาสุราภรณ์ (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ณ บานประตูพระวิหาร [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]]</small>
ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.jpg|สายสะพาย ดวงตรา และดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ผู้ใช้นิรนาม