ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

(→‎ลักษณะ: เพิ่มภาพดวงตรา (เกือบครบทุกชั้น))
 
<gallery widths="120" heights="240" perrow="5">
ไฟล์:เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ.jpg|สายสะพาย ดวงตรา ดารา และดุมแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎย่อมหาวชิรมงกุฎ
ไฟล์:027 Badge (9180237745).jpg|<small>ภาพจำหลักไม้รูปสายสะพายและดวงตรา "มหาสุราภรณ์" แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (ปัจจุบันคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ณ บานประตูพระวิหาร [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]</small>
ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.jpg|สายสะพาย ดวงตรา และดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Knight Grand Cross) - badge, obverse.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ด้านหน้า)
ไฟล์:Badge of the Order of the Crown of Thailand First Class (reverse side).jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ด้านหลัง)
ไฟล์:TH Order of the Siamese Crown - star II class.jpg|ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1มหาสุราภรณ์ (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) และชั้นที่ 2จุลสุราภรณ์ (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) (ก่อน พ.ศ. 2454)
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Knight Grand Cross) - star.jpg|ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:TH Order of the Siamese Crown - badge II class.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2จุลสุราภรณ์ (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) และชั้นที่ 3มัณฑนาภรณ์ (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) (ก่อน พ.ศ. 2454)
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_3rd_Class_(Commander)_-_badge.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ภรณ์มงกุฎไทยและชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Companion) - female.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Member) - male.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_7th_Class_(Silver_Medal)_-_female.jpg|เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 7 เหรีญเหรียญเงินมงกุฎไทย สำหรับสตรี
</gallery>
 
ผู้ใช้นิรนาม