ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

→‎ลักษณะ: เพิ่มภาพดวงตรา (เกือบครบทุกชั้น)
(→‎ลักษณะ: เพิ่มภาพดวงตรา (เกือบครบทุกชั้น))
 
== ลักษณะ ==
[[ไฟล์:เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา ดารา และดุมแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ]]
[[ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา และดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]]
[[ไฟล์:027 Badge (9180237745).jpg|thumb|ภาพจำหลักไม้รูปสายสะพายและดวงตรา "มหาสุราภรณ์" แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (ปัจจุบันคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ณ บานประตูพระวิหาร [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]]]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีทั้งหมด 8 ชั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1574.PDF พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484],ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1574 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2484.</ref>
* '''ชั้นสูงสุด''' '''มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ''' ประกอบด้วย
 
สำหรับพระราชทานสตรี จะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ
 
<gallery widths="120" heights="240" perrow="5">
[[ไฟล์:เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา ดารา และดุมแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ]]
[[ไฟล์:027 Badge (9180237745).jpg|thumb|<small>ภาพจำหลักไม้รูปสายสะพายและดวงตรา "มหาสุราภรณ์" แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (ปัจจุบันคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ณ บานประตูพระวิหาร [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]]]</small>
[[ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา และดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]]
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Knight Grand Cross) - badge, obverse.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ด้านหน้า)
ไฟล์:Badge of the Order of the Crown of Thailand First Class (reverse side).jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ด้านหลัง)
ไฟล์:TH Order of the Siamese Crown - star II class.jpg|ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ก่อน พ.ศ. 2454)
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 1st Class (Knight Grand Cross) - star.jpg|ดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:TH Order of the Siamese Crown - badge II class.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ก่อน พ.ศ. 2454)
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_3rd_Class_(Commander)_-_badge.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 4th Class (Companion) - female.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย สำหรับสตรี
ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - 5th Class (Member) - male.jpg|ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ไฟล์:Order_of_the_Crown_of_Thailand_-_7th_Class_(Silver_Medal)_-_female.jpg|เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 7 เหรีญเงินมงกุฎไทย สำหรับสตรี
</gallery>
 
== การขอพระราชทาน ==
ผู้ใช้นิรนาม