ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาร์ตซิตี"

เพิ่มขึ้น 207 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
(แก้ไขคำสะกดภาษาไทย โดยแก้ไขคำว่า "สมาร์ตซิตี" เป็น "สมาร์ทซิตี้" อ้างอิงจากสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ http://www.scta.or.th/th/index.php และ www.depa.or.th/th/news/“สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์”-smart-city-thailand-take)
* สวทช, [http://www.nstda.or.th/news/16555-city เมืองน่าอยู่ต้อง...อัจฉริยะ?]
* TCDC, [http://www.tcdc.or.th/src/4818/www-creativethailand-org/SMART-GRID-SMART-CITY SMART GRID, SMART CITY สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต]
* Fazwaz, [https://news-th.fazwaz.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์/smart-city-พัฒนาสู่ภาคอสังหาริมท/ สมาร์ทซิตี้]
 
[[หมวดหมู่:เมือง]]
12

การแก้ไข